Vyhostenie strážnikov pracujúcich v mešite al-Aqsa je izraelskou snahou devalvovať vyrokované riešenie konfliktu

1.9.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje rozhodnutie izraelskej okupačnej moci vyhostiť na dva mesiace šesť strážnikov a zamestnancov požehnanej mešity al-Aqsa. Tento akt je snahou dokončiť izraelské plány na  uplatnenie časového a priestorového rozdelenia mešity a uľahčiť vstup radikálnym Židom a armádnym jednotkám do priestorov posvätnej mešity. Okupačná polícia umiestnila na bránu Maghareba oznam so znením: „Vstup do Chrámovej hory len s povolením“, s uvedeným telefónnym kontaktom na oddelenie, ktoré toto povolenie môže vydať. Ministerstvo zahraničných vecí ďalej odsudzuje obsadenie palestínskeho domu vo štvrti Baten Al hawa v obci Salwan južne od požehnanej mešity Al Aqsa skupinou osadníkov, ktorí tvrdili, že sú vlastníkmi domu. Dom patrí rodine Serhán a susedí s päťposchodovou budovou s dvanástimi bytmi vo vlastníctve tej istej rodiny, ktorú pod rovnakou zámienkou obsadili osadníci minulý týždeň.

MZV považuje tento akt za súčasť pokračujúcej izraelskej eskalácie voči požehnanej mešite Al Aqsa a jej okoliu v rámci procesu judaizácie Jeruzalema a jeho svätýň, čo  sa deje pred zrakom mlčiaceho sveta, vrátane arabského a islamského. Tento akt je v rozpore s medzinárodným právom a Ženevskými dohovormi a je nerešpektovaním vôle medzinárodného spoločenstva, provokáciou Arabov a moslimov a ponižuje ich dôstojnosť.

Ministerstvo zahraničných vecí monitoruje tento nebezpečný vývoj situácie ohľadom mešity al-Aqsa, jej okoliu a Jeruzalema, ktorý v dôsledku opatrení okupantov eskaluje. Túto eskaláciu priamo podporuje a financuje izraelská vláda a jej radikálne pravicové piliere, a preto MZV žiada medzinárodné spoločenstvo, aby prestalo mlčať a neobmedzilo sa len na odsudzujúce vyhlásenia, ale čelilo tejto agresii, ktorá môže vyvrcholiť explóziou, zničiť piliere dvojštátneho riešenia a vyvolať náboženskú vojnu v regióne. MZV sa domnieva, že toto neodôvodniteľné mlčanie voči okupačným opatreniam si môže izraelská vláda interpretovať ako odobrenie jej aktivít a tak pochovať dvojštátne riešenie a zničiť princípy vyrokovaného riešenia.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 1.9.2015