MZV: Bennettova učebnica „Občianskej výchovy“ odzrkadľuje korene nabádania vládnúceho náboženského sionistického prúdu v Izraeli

16.5.2016

Formy surovej agresie vedenej Netanjahuovou vládou proti palestínskemu ľudu a jeho civilnej a ľudskej existencii na území svojej palestínskej vlasti sa rôznia. V popredí stoja dezinformačné kampane okupácie s cieľom znetvoriť historickú pravdu týkajúcu sa konfliktu a historické krivdy spáchané na palestínskom ľude. V tomto duchu izraelské Ministerstvo školstva pod vedením radikálneho ministra Naftaliho Benneta, lídra strany „Židovský dom“, schválilo nové vydanie učebnice „Občianska výchova – byť občanmi v štáte Izrael“. V tejto učebnici sú viditeľné postoje pilierov náboženského sionizmu a pravice v Izraeli.  Konečné znenie učebnice bolo recenzované jediným akademikom, Dr. Avivádom Pekšem, blízkym pravicovému prúdu v Izraeli. Učebnica hovorí o tzv. „historickom práve Židov na území Izraela“ a tvrdí, že vznik štátu Izrael „je  v súlade s božským sľubom a prorockými víziami“. Taktiež uvádza, že „vzťah a právo Židov na územie Izraela sú absolútne“. Učebnica vo svojich rôznych kapitolách podradne vykresľuje obraz palestínskeho Araba a falzifikuje historické pravdy spojené s ranným počiatkom konfliktu. Zároveň vôbec nespomína masakry spáchané sionistickými teroristickými organizáciami v palestínskych obciach a mestách, ktoré zavinili smrť tisícov civilistov a násilný transfer státisícov palestínskych obyvateľov. Učebnica ani jediným slovom nespomína izraelské osady a uvádza desiatky klamstiev a vymyslených príbehov, ktoré odoberajú palestínskemu ľudu jeho základné práva a zakorenenú národnú prítomnosť na území Palestíny od nepamäti.

MZV považuje obsah učebnice „Občianska výchova“ za najhorší prejav rasistickej diskriminácie a nabádania na násilie, ktorý neuznáva existenciu Palestínčanov a odzrkadľuje korene vládnúceho náboženského sionistického prúdu. Je to súčasť procesu sionistickej výchovy na ideológiu, ktorá propaguje tzv. „božský prísľub“, ktorý neumožňuje liberálne slobodné skúmanie a bádanie detí a mládeže a politický konflikt pretvára na náboženský. Z druhej strany sa zaoberá palestínskou prítomnosťou ako nepodstatnou a vedľajšou. Učebnica používa terminológiu slova „útek“ namiesto násilnej emigrácie, vyhodenia a vyhostenia. Učebnica sa snaží o ukončenie konfliktu podľa božského práva ako nediskutabilnej záležitosti. Je to najširší proces nabádania na zabuchnutie dverí pred mierom a rokovaniami a vynútenie si okupačnej nadvlády ako riešenia vychádzajúc z klamstva o tzv. „historickom práve“ a „nebeskom prísľube“.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 11.5.2016

Neoficiálny preklad