MZV: náš ľud prežíva novú „ANNAKBA“, ktorej prejavy sú podobné „ANNAKBA“ z roku 1948

18.5.2016

Všade, kde sa palestínsky ľud nachádza, si pripomína výročie „ANNAKBA“, ktorá ho postihla pred 68-mi rokmi a stále na ňu draho dopláca. Náš ľud každý rok potvrdzuje, že jeho pamäť je živá a neumiera smrťou tých, ktorí prežívali „ANNAKBA“. Naopak, jej dopady a význam prechádza z generácie na generáciu so svojimi detailmi, udalosťami a bolesťami. Je to potvrdenie spojenia nových generácií s Palestínou z roka 1948, ktoré neustále rastie vo vzájomnom vzťahu, ktorý vzdoruje logike a siaha do vesmíru ľudskosti. Starí umierajú a mladí nezabúdajú. Napriek uplynutiu 68 rokov od „ANNAKBA“ ju však palestínsky ľud neustále trvalo prežíva a necháva ju prítomnú v jeho pamäti ako rozhodujúci pilier jeho osobnosti a života so všetkými jej detailmi.

MZV zdôrazňuje, že to, čo sa dnes deje s palestínskym občanom, ktorý zotrval vo svojej vlasti, nemá ďaleko z hľadiska obsahu a tvrdosti od toho, čo bolo spáchané voči predchádzajúcim generáciám od „ANNAKBA“ v roku 1948. Prejavy „ANNAKBA“, ako sú napríklad zabíjanie a násilné vyhosťovanie, sa opakujú aj dnes. Ako príklad uvádzame upaľovanie Palestínčanov zaživa, ako aj podpaľovanie poľnohospodárskej úrody, ničenie majetkov, rovnako ako útoky na svätyne. Preto je namieste hovoriť o druhej, resp. modernej „ANNAKBA“ v porovnaní s prvou z roku 1948. Surovosť a tvrdosť prejavov a nástrojov „ANNAKBA“ sú podobné. To, čo sa deje v Jeruzaleme, ako systematická judaizácia a násilné vyhosťovanie Palestínčanov, konfiškovanie ich pozemkov, ich zatýkanie, odnímanie ich preukazov a demolácia ich domov vo svätom meste, sú jasné prejavy pokračujúcej novej „ANNAKBA“.

Medzinárodné spoločenstvo, ktoré zámerne ignorovalo následky „ANNAKBA“ z roka 1948, si veľmi dobre uvedomuje dopady a cenu tejto ľahostajnosti pre palestínsky ľud od „ANNAKBA“ až doteraz. Ako aj dopady na všestranný život nášho ľudu a na stabilitu a bezpečnosť v regióne. Aj preto MZV varuje medzinárodné spoločenstvo pred zopakovaním tejto historickej chyby a ignorovania vo vzťahu k novej „ANNAKBA“ a žiada ho, aby napravilo predchádzajúcu chybu prijatím odvážneho a zodpovedného postoja, ktorý by čelil nebezpečenstvám a dopadom novej „ANNAKBA“, ktorej bolesti dennodenne prežívame izraelskými okupačnými opatreniami a politikou.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 15.5.2016

Neoficiálny preklad