MZV: pri príležitosti výročia okupácie: Palestína píše novú históriu

9.6.2016

Palestínsky ľud si v týchto dňoch pripomína okupáciu z roku 1967, keď Izrael dokončil svoju okupáciu všetkých území historickej Palestíny, ako aj ďalších arabských území. Týmto aktom bola spáchaná zákerná historická krivda voči nášmu ľudu a jeho vlasti a svätyniam. Nášmu ľudu bola odobratá sloboda, jeho denný život sa stal neznesiteľným peklom a jeho vlasť širokou väznicou. Okupácia skonfiškovala jeho ľudskú slobodu vrátane slobodného pohybu, cestovania a prístupu k svätyniam a upevnila svoju kontrolu nad prírodnými zdrojmi a národným hospodárstvom, a viac ako pol storočia ovplyvňuje jeho základné práva, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dohovoroch. 

Izrael ako okupačná moc sa snaží zopakovať udalosti z roku 1967 pokračovaním okupačných opatrení. Napriek tomu zlyhal pri dezinformáciou vedomia palestínskeho ľudu a jeho vedenia, ktoré odmietlo túto bolestnú skúsenosť a napriek represívnym a okupačným opatreniam ako sú konfiškácia pôdy a jej judaizácia, osídľovanie, verejné popravy, zámerné zabíjanie, obliehanie miest a dedín, chaotické a bezdôvodné zatýkanie ako aj vyhostenie palestínskych občanov z vlasti, vytváranie prekážok voči obyvateľom Jeruzalema, zameranie sa na kresťanské a islamské svätyne, útoky na majetky Palestínčanov, podpálenia rodín a mládeže zaživa atď. Izraelské okupačné opatrenia dosiahli fašistickú úroveň a uplatňujú na náš národ príšerný rasistický diskriminačný režim, a to v mnohých oblastiach života. Okupácia budovala rasistický, anexačný múr, ktorý nemá obdobu vo svete. Napriek tomu okupačný štát nedokázal zopakovať predchádzajúce skúsenosti a nepodarilo sa mu vyľudniť palestínsku zem od svojich pôvodných obyvateľov. Naopak náš ľud a jeho všetky sily dokázali zotrvať a čeliť okupácii, a vytvorili veľké spojenectvo medzi vedením a národom, ktoré spoločne pokračujú vo svojom boji a obete smerom k slobode, návratu domov a k nezávislosti. A teraz sme začali žať pozitívne výsledky tohto boja na politickom a diplomatickom poli. 

Od An Nakba z roku 1948 a okupácie v roku 1967 až dodnes, sa Palestína stále obetuje a snaží sa prejsť z pozície porazeného k pozícii víťaza. To čo sa stalo v Paríži je výsledkom palestínskeho úsilia zameraného na písanie novej histórie palestínskej otázky. História s porážkami v sebe nesie aj víťazstvá. Politické a diplomatické úspechy, ktoré sme dosiahli v posledných rokoch sú skutočným začiatkom týchto zmien v písaní novej histórie.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 5.6.2016

Neoficiálny preklad