Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

07.04.2014
MZV: vyzýva Organizáciu islamskej spolupráce a Ligu arabských štátov, aby urýchlene podnikli kroky a čelili nebezpečenstvám izraelskej eskalácie voči požehnanej mešite Al Aqsa
07.04.2014

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína žiadalo od svojich zástupcov v Organizácii islamskej spolupráce a Lige arabských štátov, aby znova otvorili otázku pokračovania izraelských vyhrážok prevziať kontrolu nad požehnanou mešitou Al Aqsa a rozdeliťt ju časovo a priestorovo, a to vo svetle príprav na zasadanie podvýboru, ktorý vytvoril parlamentný Výbor vnútra a nesie názov Výbor Tsur. Zasadanie sa má zaoberať organizovaním židovských modlitieb v požehnanej mešite Al Aqsa, hovorí sa o určení ranného času pre židovské obsadzovanie priestorov mešity pod ochranou polície, o zákaze vstupu moslimských veriacich do mešity v tomto čase, zároveň má výbor rokovať o legalizácii židovských modlitieb v mešite Al Aqsa, o prípravách na kolektívne židovské obsadenie mešity počas hebrejských sviatkov Veľkej noci, ktoré budú 14.apríla 2014, a tiež o výzve na vykonávanie náboženských rituálov vo vnútri mešity.

MZV očakáva, že generálni tajomníci Organizácie islamskej spolupráce a Ligy arabských štátov budú viesť konzultácie so stálymi zástupcami členských štátov o prijatí potrebných opatrení, aby čelili tejto nebezpečnej izraelskej eskalácii.

 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 7.4.2014

  

Neoficiálny preklad