Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

28.05.2014
MZV: izraelská vláda dennodenne pred zrakom sveta ničí dvojštátne riešenie

28.05.2014

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje rozhodnutie izraelskej vlády financovať v hodnote 50 miliónov šekelov (cca 1 milión EUR) stavbu synagógy, tzv. „Diamant Izraela“, len 200 metrov západne od požehnanej mešity Al Aqsa na pôde patriacej islamskej cirkvi, ktorá zahŕňa islamské historické pamätihodnosti. Rovnako odsudzuje zahájenie stavby postavením základného kameňa prostredníctvom veľkolepých osláv za prítomnosti niekoľkých zástupcov okupácie na čele so starostom Jeruzalema Mír Barakátom, ministrom osídľovania a bývania Ori Arielom a zástupcom ministra náboženstva Ili Ben Dahanom. Ministerstvo taktiež odsudzuje obsadenie požehnanej mešity Al Aqsa okupačnou políciou a osadníkmi a ich útok na modliacich sa muslimov, ktorí museli svojimi telami brániť mešitu, čo malo za následok niekoľko zranených z radov palestínskych civilistov.

Ministerstvo potvrdzuje, že začatie tejto stavby je nebezpečnou eskaláciou neustálej izraelskej agresie voči palestínskemu ľudu, najmä voci Jeruzalemu. Je to viditeľné rozširovanie procesu judaizácie Jeruzalema s cieľom časového a priestorového delenia mešity. Je to ďalšie vzopretie sa vôli medzinárodného spoločenstva, ktoré sa snaží o obnovu rokovaní a nastolenie mieru.

Ministerstvo pokračuje vo svojom úsilí kontaktovať všetky štáty sveta, OSN a jej organizácie, Európsku úniu, Ligu arabských štátov a Organizáciu islamskej spolupráce v záujme odhalenia procesu judaizácie Jeruzalema a jeho rasistického a provokatívneho charakteru. Je to otvorená izraelská výzva k náboženskej vojne v regióne a ministerstvo považuje izraelskú vládu za plne zodpovednú za túto nebezpečnú eskaláciu a jej dopady, a zároveň žiada medzinárodné spoločenstvo, najmä stálych členov BR OSN, aby donútili izraelskú vládu zastaviť judaizačný proces a potrestali ju za neustále porušovanie medzinárodného práva a rozhodnutia medzinárodnej legitimity.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 28.5.2014

  

Neoficiálny preklad