MZV vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjalo nátlak na izraelskú vládu, aby prestala financovať organizácie radikálnych osadníkov

24.7.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje Netanjahuovu vládu za financovanie a podporu organizácií radikálnych osadníkov, vrátane skupín, ktoré uplatňujú židovský teror na palestínskom ľude, jeho majetku, pôde a svätyniach. Samotné izraelské masovokomunikačné prostriedky potvrdili, že tieto teroristické organizácie dostali od vlády 270 miliónov šekelov, ktoré používajú na odmeny rodinám židovských teroristov, a honoráre pre právnikov, ktorí ich obhajujú, ako aj na financovanie výstavby chaotických osád. Vláda a výbor financií izraelského Knessetu v otvorenej a vzájomnej koordinácii schvaľujú pridelenie týchto prostriedkov pod rôznymi zámienkami.

MZV žiada všetky štáty sveta, OSN ako aj medzinárodné Kvarteto, aby sa vážne zaoberali rastom a rozmachom organizácií židovského teroru, najmä v osadách na Západnom brehu Jordánu a v Jeruzaleme. Je nevyhnutné zaoberať sa týmto problémom vo svetle medzinárodného práva, ktoré sa týka terorizmu v jeho všetkých formách, a v tomto duchu ministerstvo žiada, aby skupiny „Cenovka“ ako aj ďalšie židovské teroristické organizácie boli dané na listiny teroristických skupín sveta. A rovnako dôležité je potrestanie páchateľov týchto zločinov ako aj ich podporovateľov. 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 24.7.2015