MZV vyzýva medzinárodné spoločenstvo k okamžitým krokom na zastavenie nebezpečnej izraelskej eskalácie voči mešite al-Aqsa

31.8.2015

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje systematickú izraelskú eskaláciu voči požehnanej mešite al-Aqsa, ktorá je súčasťou oficiálneho izraelského plánu časového rozdelenia mešity ako predpoklad k dokončeniu priestorovej a časovej kontroly nad  mešitou. V tejto súvislosti okupačná moc naďalej kontroluje príchod moslimov k modlitbám a vymedzila doobedňajší čas medzi 7:30 a 11:00 na provokatívne vniknutia osadníkov a radikálnych židov pod ochranou okupačných jednotiek a okupačnej polície do priestorov mešity. Okupačná moc konfiškuje preukazy moslimov a vykonáva prehliadky na cestách vedúcich k mešite v snahe vytvoriť status quo, na ktorý by si mali Palestínčania, Arabi a moslimovia a všetky štáty sveta a medzinárodné organizácie zvyknúť.

Vzhľadom na túto nebezpečnú a citlivú otázku, minister zahraničných vecí Palestíny, Dr. Riad Al Maliki, adresoval generálnemu tajomníkovi Organizácie islamskej spolupráce, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN a ministrovi zahraničných vecí Jordánskeho kráľovstva listy, a zároveň jeho rezort vyzval k zasadaniu mimoriadnej islamskej schôdzky, ktorá by sa mala zaoberať oficiálnym izraelským útokom s cieľom rozdelenia mešity al-Aqsa. MZV prostredníctvom diplomatických kanálov a veľvyslanectiev štátu Palestína v zahraničí, ako aj bilaterálnych rokovaní, ktoré absolvuje minister zahraničných vecí so svojimi partnermi vo svete, vyzýva islamský a arabský svet, ako aj ostatné štáty sveta, aby urýchlene prijali opatrenia, ktoré by zastavili izraelskú provokáciu, ktorá môže vyvolať explóziu.

Ministerstvo zahraničných vecí znova varuje pred dopadmi okupačných útokov voči požehnanej mešite al-Aqsa a považuje izraelskú vládu za plne zodpovednú za jej následky a vyzýva všetky zainteresované strany k zodpovednosti voči nebezpečnej eskalácii.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína

Ramallah, 31.8.2015