MZV varuje pred výzvami radikálnych židovských organizácií na rozsiahle vniknutia do priestorov mešity al-Aqsa pri príležitosti Židovského nového roka

1.9.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína dôrazne varuje pred plánmi, prípravami a výzvami radikálnych židovských organizácií a skupín, ktoré sa aktivizujú v opakovaných vniknutiach do priestorov požehnanej mešity al-Aqsa. Cieľom týchto aktivít je zmobilizovať veľké množstvo židovských radikálov, aby na Hebrejský nový rok, ktorý pripadne tento rok na 13. septembra, vnikli do priestorov mešity Al Aqsa. Zarážajúce je, že tieto organizácie a skupiny majú súhlas okupačných bezpečnostných zložiek, ktoré im dokonca zabezpečia ochranu. V pozvánke, ktorú tieto rasistické organizácie vydali, sa uvádza: Organizácia študentov za Chrámovú horu, Ženy za chrám, a Združenie organizácie za chrám pozývajú k spoluúčasti na rozsiahle vniknutie do priestorov mešity al-Aqsa pod logom „Na Nový rok vystúpime na Chrámovú horu“. Pozvánka obsahovala aj konkrétne dátumy a časový harmonogram slobodného vniknutia do priestorov mešity pod ochranou okupačnej polície.

„Jednotky Chrámovej hory izraelskej polície“ vydali vyhlásenie, ktoré určuje stanovené hodiny, počas ktorých môžu Židia vniknúť do posvätných priestorov mešity a upozorňuje na nevyhnutnosť koordinácie s políciou počas vniknutia.

Tieto radikálne výzvy sa dejú v období prísneho obliehania mešity a zákazu vstupovať do mešity moslimom, a súbežne s procesom judaizácie arabských štvrtí svätého mesta a najmä oblastí, ktoré susedia s hradbami mešity al-Aqsa, ako napríklad obec Salwan.

MZV ostro odsudzuje neustále útoky voči mešite al-Aqsa a považuje izraelskú vládu a jej predsedu Netanjahua za plne zodpovedných za túto nebezpečnú eskaláciu voči požehnanej mešite al-Aqsa. Tento útok je predzvesťou veľkej explózie, ktorá sa môže vymknúť kontrole. MZV varuje všetky príslušné strany pred týmito výzvami a ich dopadmi a zároveň vyzýva arabský a islamský svet k zodpovednosti voči mešite al-Aqsa, islamským a kresťanským svätyniam v Jeruzaleme, ktoré sú terčom dennodenného oficiálneho izraelského útoku. MZV znova žiada medzinárodné spoločenstvo, aby podniklo okamžité kroky, ktoré by zabránili týmto organizáciám vykonať svoje agresie voči mešite.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 2.9.2015