Terajšia eskalácia je priamym výsledkom izraelských útokov na požehnanú mešitu al-Aqsa

4.10.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje pokračujúcu izraelskú agresiu voči palestínskemu ľudu a jeho legitímnemu vedeniu. MZV sa domnieva, že túto nebezpečnú eskaláciu má na svedomí izraelská okupácia a jej represívne orgány spolu s radikálnymi osadníkmi, a to zvýšenou mierou neopodstatneného zabíjania Palestínčanov, zatýkania obyvateľov, vojenských vniknutí do palestínskych oblastí a separácie palestínskych miest a obcí v rámci politiky kolektívnych trestov, ktoré uplatňujú okupanti voči Palestínčanom. Medzi ne patria dennodenné okupačné praktiky voči svätyniam v Jeruzaleme, jeho obyvateľom a ich majetkom, a najmä pokračujúce vniknutia do priestorov požehnanej mešity al-Aqsa, ktoré sú spojené so znesväcovaním tohto posvätného moslimského miesta osadníkmi pod ochranou okupačných vojakov. MZV tiež ostro odsudzuje verejné popravy palestínskych mladíkov okupačnými oddielmi tak, ako sa stalo v prípade 18-ročného mladíka Fadi Allouna z obce al-´Issawiya v Jeruzaleme, ktorého v ranných hodinách pri návrate z práce domov izraelská polícia chladnokrvne zavraždila a dovolila osadníkom znetvoriť jeho telo.

MZV považuje izraelskú vládu na čele s Benjaminom Netanjahuom za plne zodpovednú za túto plánovanú eskaláciu, ktorú okupanti rozpútali pred niekoľkými mesiacmi na základe oficiálneho rozhodnutia o násilnom časovom a priestorovom delení priestorov požehnanej mešity al-Aqsa prostredníctvom dennodenných provokatívnych vnikaní židovských radikálov a vojenských zložiek do mešity al-Aqsa. Rozhodnutie izraelskej vlády legalizovať použitie ostrých nábojov voči neozbrojeným palestínskym civilistom je ďalším zdrojom napätia. Terajšia eskalácia je priamym následkom okupačnej arogancie a praktík osadníkov  v mešite al-Aqsa, na čo opakovane upozorňovalo palestínske vedenie a vyzývalo medzinárodné spoločenstvo k okamžitému a efektívnemu zásahu na zastavenie Netanjahuovej vlády a jej politiky. Z druhej strany toto napätie odzrkadľuje zlyhanie medzinárodného spoločenstva vyvíjať nátlak na izraelskú vládu, aby zastavila svoje porušovanie práv a zločiny.

Vzdor palestínskeho ľudu, jeho jednota, odhodlanie brániť svoje svätyne a čeliť okupantom a osadníkom, znemožnili Netanjahuovi nasilu kontrolovať Jeruzalem a požehnanú mešitu al-Aqsa a izolovať ich od zvyšku palestínskych území. Tento vzdor potvrdzuje, že palestínsky národ trvá na svojich právach, odmieta kapituláciu a stojí za svojím legitímnym vedením na čele s prezidentom Mahmúdom Abbásom.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 4.10.2015