Netanjahu je hlavným štváčom proti Palestínčanom

5.10.2015

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje izraelskú štváčsku kampaň voči palestínskemu ľudu a jeho vedeniu, a najmä otvorenú ohováračskú kampaň, ktorú vedie a riadi izraelský predseda vlády Benjamin Netanjahu. MZV potvrdzuje, že Netanjahu osobne vedie terajšiu štváčsku kampaň a nevídanú rasistickú eskaláciu voči Palestínčanom. Netanjahu vydáva rozkazy na posilnenie prítomnosti svojich oddielov na Západnom brehu Jordánu a vo Východnom Jeruzaleme, ako aj rozkazy, na základe ktorých zakazuje Palestínčanom vstup do posvätnej mešity al-Aqsa, uzatvára staré mesto, oblieha jeho obyvateľov a žiada od svojich vojsk, aby rozšírili chaotické zatýkanie Palestínskych civilistov vyzývajúc k „bitke až do smrti“ voči tzv. „palestínskemu teroru“, súčasťou čoho majú byť aj nariadenia okupačnej moci smerujúce k nárastu počtu demolácií palestínskych domov v rámci boja proti palestínskej prítomnosti v Jeruzaleme. Netanjahu haní aj Palestínsku národnú autoritu na čele s prezidentom Mahmúdom Abbásom. Izraelský predseda vlády dáva osadníckym zoskupeniam plné kompetencie a prostriedky na pokračovanie judaizačných úsilí arabských štvrtí v Jeruzaleme, a zároveň pokračuje v legalizácii chaotických osadníckych centier, ktoré stavajú židovskí radikáli s požehnaním oficiálnych a vojenských orgánov Izraela. Rovnako treba spomenúť jeho pokyny, ktoré uľahčujú použitie ostrých nábojov voči neozbrojeným palestínskym obyvateľom.

Tieto opatrenia, výhražné vyhlásenia o zatýkaní, zabíjaní, demoláciách a kolektívnych trestoch by mali byť predmetom skúmania medzinárodného spoločenstva, ktoré by sa malo spýtať: Kam vedie Netanjahu celý región? Medzinárodné spoločenstvo by malo niesť zodpovednosť za nezodpovedné praktiky predsedu vlády Izraela, ktorý neberie ohľad na medzinárodné právo, Ženevské dohovory, ani na ich obsah, a to ako okupačná moc v Palestíne.

MZV žiada Medzinárodný trestný súd, aby zobral na zreteľ Netanjahuove vyhlásenia, ktoré sú súčasťou najobsiahlejšej a najsurovejšej kampane, ktorá nabáda k zabíjaniu Palestínčanov a beztrestnému páchaniu zločinov voči nim.

Ministerstvo zahraničných vecí pripravuje na základe pokynov prezidenta, a v spolupráci s príslušnými stranami, žiadosť o medzinárodnú ochranu palestínskeho ľudu a implementáciu Ženevských dohovorov na Palestínu, a to vo svetle Netanjahuovho ohovárania a trvalo prítomných vyhrážok ohľadom zabíjania a ničenia.

MZV vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečilo medzinárodnú ochranu palestínskeho ľudu, a zároveň vyhlasuje, že je potrebné si uvedomiť, že už bolo dosť mlčania na adresu pretrvávajúcej okupácie a jej zločinov, dosť bolo prikrášľovania obrazu okupanta a jeho praktík, dosť bolo strachu, váhania a naťahovania času.

 

Medzinárodné spoločenstvo by malo byť odvážnejšie a malo by sa hlásiť k svojej morálnej a historickej zodpovednosti v prospech palestínskeho ľudu, ktorý sa nachádza pod izraelskou okupáciou, a malo by mu pomôcť, aby sa skoncovalo s okupáciou, ktorá neumožňuje Palestínskemu štátu slobodu, rozvoj a nezávislosť.

 

 

 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína

Ramallah, 5.10.2015