Arabská mierová iniciatíva

27.01.2015
Deklarácia za ukončenie okupácie a globálny mier, za diplomatické vzťahy a normalizáciu medzi
„Palestínčanmi, islamským a arabským svetom“ a Izraelom.

Arabská mierová iniciatíva bola prijatá 14. vrcholnou arabskou schôdzkou v Bejrúte (Libanon - marec 2002) a prijali ju ministri zahranicných vecí islamských štátov na ich schôdzke v Teheráne
v máji 2003.

Úrad Ligy arabských štátov na najvyššej úrovni na svojej štrnástej schôdzi znova
potvrdil to, co mimoriadna vrcholná arabská schôdzka v Káhire v júni 1996, že
spravodlivý a globálny mier je strategická volba arabských štátov, ktorý sa uskutocní
len v súlade s medzinárodnou legitimitou a vyžaduje vzájomné rešpektovanie zo
strany Izraela.
Potom ako vrcholná schôdzka si vypocula príhovor jeho královskej výsosti –
korunného princa saudsko-arabského královstva Abdalláha Ben Abdelazíza, v ktorom
vyhlásil svoju iniciatívu, v ktorej žiada Izrael na úplné stiahnutie sa zo všetkých
okupovaných arabských území z roku 1967, a to v súlade s rezolúciami BR OSN
c.242 a 338, ktoré boli posilnené rozhodnutiami Madridskej konferencie z roku 1991,
a princípom územie za mier, a zároven žiada Izrael, aby vyjadril súhlas s vytvorením
zvrchovaného nezávislého palestínskeho štátu s hlavným mestom Východný
Jeruzalem. Všetky arabské štáty sa zaviažu nadviazat normálne vztahy v rámci
globálneho mieru s Izraelom vychádzajúc z ich presvedcenia, že vojenské riešenie
tohto konfliktu neprinesie ani mier ani bezpecnost pre obidve strany konfliktu, preto:
1. Úrad Ligy arabských štátov žiada Izrael, aby prehodnotil svoju politiku
smerom k zmiereniu vyhlasujúc, že spravodlivý mier je tiež jeho strategická
volba.

2. Tiež žiada Izrael, aby:
1. úplne stiahol svoje vojská zo všetkých okupovaných arabských území
vrátane sýrskych Golanských výšin až za hranice zo 4. júna 1967, tiež
ich má stiahnút z území, ktoré dodnes okupuje v južnom Libanone,
2. dosiahol spravodlivé riešenie problematiky palestínskych utecencov, a
to v súlade s rezolúciou VZ OSN c. 194,
3. súhlasil s vytvorením zvrchovaného nezávislého palestínskeho štátu na
palestínskych územiach, ktoré sú okupované od 4. júna 1967, t.j.
Západný breh, pásmo Gazy, s hlavným mestom Východný Jeruzalem.

3. Vtedy arabské krajiny:
1. budú považovat izraelsko-arabský konflikt za ukoncený a uzavrú
mierovú zmluvu medzi nimi a Izraelom, co môže zabezpecit
bezpecnost pre všetky štáty v oblasti,
2. budú normalizovat vztahy s Izraelom v rámci globálneho mieru.

4. Zarucíme odmietnutia všetkých foriem palestínskeho udomácnenia sa, ktorý je
v rozpore so špecifikami hostujúcich arabských štátov.

5. Úrad Ligy arabských štátov vyzýva izraelskú vládu a všetkých Izraelcanov,
aby prijali horeuvedenú iniciatívu, a to v záujme záchrany mierových šancí a zabránenia krviprelievania, co umožní mierové spolunažívanie arabských
štátov a Izraela bok po boku, a zabezpecí bezpecnú perspektívu budúcim
generáciám, ako aj stabilitu a rozvoj.

6. Úrad Ligy arabských štátov vyzýva medzinárodné spolocenstvo, všetky štáty
a organizácie, aby podporovali túto iniciatívu.

7. Úrad Ligy arabských štátov ukladá predsedníctvu, aby vytvorilo špeciálny
výbor zo zainteresovaných clenov a generálneho tajomníka ligy, aby
nadviazali potrebné kontakty na vysvetlenie tejto iniciatívy a zmobilizovali
sily na všetkých úrovniach, najmä OSN, BR OSN, USA, Ruská federácia,
islamské krajiny a EÚ.

Islamská konferencia podporuje mierovú arabskú iniciatívu
Ihned po prijatí mierovej arabskej iniciatívy v Bejrúte 28. marca 2002 vrcholnou
schôdzkou Ligy arabských štátov Organizácia islamskej konferencie na svojej
schôdzke v Sudáne, ktorá sa konala od 25. do 27. júna 2002 ju nielen podporila, ale aj
sa k nej prihlásila.
Ale najdôležitejšie bolo to, co bolo prijaté v iránskom Teheráne na schôdzke
ministrov zahranicných vecí islamskej konferencie, ktorá sa konala od 28. do 30. mája
2003, v rezolúcii, ktorá sa týka palestínskej otázky a izraelsko-arabského konfliktu sa
píše: („znova konferencia vyjadrí svoju podporu mierovej arabskej iniciatíve na
riešenie palestínskej otázky a Blízkeho východu, ktorú prijala 14. arabská vrcholná
schôdzka v Bejrúte 28. marca 2002 a konferencia sa rozhodla, že bude robit všetko
preto, aby vysvetlila túto iniciatívu a zhromaždila medzinárodnú podporu v záujme jej
realizácie.“)
Mnohokrát Organizácia islamskej konferencie potvrdila nielen svoju podporu, ale aj
sa k nej prihlásila. Pre ilustráciu spomenieme stretnutia v Istanbule v júni 2004,
v Jemene v júni 2005, Azerbajdžan – jún 2006, Pakistan – máj 2007.
VZ OSN pozitívne prijalo túto iniciatívu a zahrnulo ju do mnohých odporúcaní, to isté
urobila BR OSN pri mnohých rezolúciách.