Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

15.06.2014
MZV: Netanjahu nesie plnú zodpovednosť za poslednú vlnu zatýkania a jeho vyhrážky voči osobe prezidenta
15.06.2014
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje barbarský útok izraelských okupačných síl prebiehajúci v týchto dňoch voči palestínskemu ľudu, jeho vedeniu a aktivistom, a hlavne včerajšie zatýkanie predstaviteľov hnutia Hamás a jeho volených poslancov, ako aj mnohých palestínskych civilistov v rôznych kútoch Západného brehu Jordánu. Ministerstvo považuje izraelského predsedu vlády Benjamina Netanjahua za plne zodpovedného za činy jeho vojakov, najmä v tejto eskalačnej etape voči palestínskemu prezidentovi, palestínskemu vedeniu, palestínskej vláde a palestínskemu ľudu. Rovnako považuje Netanjahua za plne zodpovedného za agresívne a terorisitické praktiky jeho osadníkov, ako aj za ich protizákonnú prítomnosť na okupovaných palestínskych územiach, ktorá je v rozpore so Ženevskými dohovormi a humanitárnym medzinárodným právom. Netanjahu nesie zodpovednosť za každý útok, ktorý spáchajú títo vojaci alebo teroristickí osadníci voči palestínskemu ľudu, vrátane  útokov páchaných v rámci tejto chaotickej teroristickej kampane, ktorú vedie Netanjahu v rozpore s medzinárodným právom.

Spôsob, akým Netanjahu hádže svoju zodpovednosť na osobu prezidenta Mahmouda Abbása, vyjadruje jeho bezmocnosť, a na základe toho si je MZV isté, že ním nedokáže presvedčiť svet o tom, že prezident Abbás nesie za tieto udalosti zodpovednosť. Ministerstvo mnohokrát varovalo pred týmito spôsobmi voči prezidentovi, čo nám pripomína udalosti spred niekoľkých rokov, kedy sa začal plán zameraný proti nebohému prezidentovi Jásirovi Arafatovi. V očiach okupantov je vidieť hlad po agresii, ktorý je vodidlom ich mysle a politiky, ale táto arogancia ich čoskoro môže viesť k medzinárodnému trestu.

MZV chce upriamiť pozornosť medzinárodného spoločenstva na systematickú snahu o politickú likvidáciu osoby palestínskeho prezidenta vyjadrenú vo včerajšom Netanjahuovom vyhlásení, ktoré odzrkadľuje jeho bezmocnosť a krízu, a MZV zároveň považuje nečinné medzinárodné spoločenstvo za zodpovedné za tieto udalosti a vyzýva ho zabrániť týmto útokom a urýchlene prijať kroky v záujme zachovania bezpečnosti a stability v regióne.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 15.6.2014

Neoficiálny preklad