Izraelská eskalácia voči požehnanej mešite Al Aqsa vyžaduje okamžité arabské, islamské a medzinárodné kroky

23.8.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje politiku izraelskej vlády pokračovania dennodenných vniknutí radikálnych Židov a osadníkov do priestorov požehnanej mešity Al Aqsa, a to ako predzvesť jej priestorového a časového delenia. V tomto smere MZV odsudzuje vniknutie radikálnych osadníkov do požehnanej mešity Al Aqsa v nedeľu ráno, a to pod ochranou okupačných policajtov a špeciálnych izraelských jednotiek. Izraelskí okupační vojaci počas vniknutia zatkli pri bráne mešity neplnoleté dievčatko a zakázali ženám a deťom vstúpiť do priestorov Al Aqsa, v ktorých umiestnili checkpointy a mali  o sebou mená 20-tich žien, ktoré pravidelne chodia do mešity Al Aqsa, aby ju chránili.

MZV zdôrazňuje, že tieto provokatívne vniknutia môžu vyvolať explóziu a zároveň považuje tieto provokácie za otvorenú izraelskú výzvu k náboženskej vojne v regióne, čo môže ohroziť všetky šance mieru a medzinárodného úsilia o oživenie rokovania.

MZV sa domnieva, že oficiálna izraelská eskalácia voči požehnanej mešite Al Aqsa vyžaduje okamžité kroky nielen arabské a islamské, ale aj medzinárodné, aby zastavili všetky tieto porušovania práv a zabezpečili medzinárodnú ochranu palestínskeho ľudu a bránili islamské a kresťanské svätyne.
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 23.8.2015