Izraelský zákon o násilnom kŕmení

11.8.2015
Dňa 10.8.2015 počet palestínskych zajatcov, ktorí vyhlásili hladovku, ako nenásilnú formu protestu za dosiahnutie svojich legálnych požiadaviek, dosiahol číslo 180. Najdlhšie hladujúcim je zajatec Mohamad Elayan, ktorý začal hladovku pred 56-timi dňami, čo ovplyvňuje jeho zdravie a ohrozuje jeho život.

Palestínski väzni, ktorí sa nachádzajú vo väzniciach a žalároch izraelskej okupácie, využívajú hladovku ako nenásilný spôsob odporu proti rôznym neoprávneným opatreniam, ktoré prijímajú okupačné orgány, najmä administratívne zatýkanie. Administratívne zatýkanie je najjednoduchší spôsob zatýkania palestínskych občanov, pri ktorom nie je potrebné obviniť zadržaného zo žiadneho konkrétneho činu, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Stačí, aby okupačný dôstojník na základe údajných tajných bezpečnostných informácií zadržal Palestínčana a vojenský sudca rozhodne v prospech zatknutia a zadržania bez toho, aby obhajcu zatknutého oboznámili s dôvodmi zatknutia. Je to nezákonný spôsob zatýkania a nie je v súlade s medzinárodnými zákonmi a dohovormi, ktoré sa týkajú zatýkania a zadržania osôb počas vojen a v dobe okupácie. Následne, administratívne zadržaná osoba je umiestnená do väzníc a žalárov, v ktorých nie sú zabezpečené najzákladnejšie životné podmienky. Voči  takto zadržaným osobám sa uplatňujú rôzne metódy mučenia, fyzické aj psychické, príslušníci väzenskej stráže s nimi zaobchádzajú ponižujúco a tvrdo a trestajú ich aj pre najmenšie dôvody. Jedným z najhorších trestov je pobyt na samotke, ktorý v niektorých prípadoch trvá niekoľko mesiacov, niektorí zajatci ostali na samotke aj niekoľko rokov. Správa väzníc často zakazuje návštevy príbuzných a neumožňuje väzňom dostávať  kultúrne a informačné materiály, takisto im udeľuje finančne pokuty.

V rámci boja proti politike administratívneho zatýkania zo strany okupačnej moci a proti sadistickým praktikám na všetkých zajatcoch zo strany správy väzníc, palestínski väzni vstupujú do hladovky a cez donucovací prostriedok, čo je v ich prípade žalúdok, žiadajú od okupanta a väzniteľa, aby im priznali ich práva a rešpektovali ich.
Jedna z najhlavnejších požiadaviek hladujúcich je raz a navždy skoncovať s politikou administratívneho zatýkania. Ďalšie požiadavky sa týkajú zlepšenia a úpravy podmienok vo väzniciach v súlade s kritériami zakotvenými v príslušných medzinárodných dohovoroch a najmä umožnenia návštev príbuzných väzňov  vo väzniciach, ako aj obmedzenia častého premiestňovania  väzňov do rôznych väzníc.

Hladovka palestínskych väzňov je legálna forma protestu proti nespravodlivým zákonom a praktikám izraelskej správy väzníc a je v súlade s medzinárodným právom. Protest v tomto zmysle je obhajobou medzinárodného práva a je protestom proti nespravodlivým zákonom, k zrušeniu ktorých vyzýva celý svet. To sa týka zákona o administratívnom zatýkaní, ktorý uplatňuje izraelská okupačná moc.

Proti vzdoru palestínskych väzňov, najmä tých, ktorí vyhlásia hladovku, a s cieľom zlomiť ich vôľu, okupačná moc, reprezentovaná správou väzníc a s podporou vlády okupácie a parlamentu, používa rôzne zastrašujúce spôsoby. Izraelská vláda a parlament legalizujú vnútroštátne normy a uplatňujú ich na palestínskych občanoch, čo je opäť v rozpore s medzinárodným právom, ktoré neumožňuje uplatniť zákony cudzieho štátu na obyvateľov iného štátu. 30. júla tohto roku izraelský Knesset prijal  na základe návrhu izraelského ministerstva bezpečnosti a správy väzníc zákon, ktorý umožňuje násilné kŕmenie palestínskych väzňov, ktorí vstúpia do hladovky, aj v prípade, že s tým nesúhlasia, čo však môže ohroziť ich život. 
Proces násilného kŕmenia sa deje troma spôsobmi, a bez lokálnej anestézy: Prvý spôsob je, že väzňa posadia na kreslo zviažu mu ruky aj nohy a zafixujú mu hlavu. Jedna osoba skontroluje, či sa väzeň nemôže hýbať a ďalšia mu zavedie umelohmotnú hadičku cez nos až do žalúdka, do ktorého pustia hustejšiu tekutinu. Druhý spôsob je zavedenie katétra do žalúdka, prostredníctvom ktorého vyživujú väzňa dlhodobejšie. Tretí spôsob je intravenózne vyživovanie.
Násilné kŕmenie hladujúcich väzňov nesie v sebe veľké riziká. Môže poškodiť celú oblasť nosohltana, hltana, pažeráka, spôsobiť roztrhnutie pľúc, a takisto hrozí, že tekutina sa nedostane do žalúdka, ale do pľúc, čím môže dôjsť k duseniu až k smrti, čo sa v minulosti v mnohých prípadoch aj stalo. Počet zajatcov, ktorí zomreli v izraelských väzniciach na následky násilného kŕmenia prevyšuje počet tých, ktorí zomreli následkom samotného hladovania.

Mnoho medzinárodných a tuzemských inštitúcií, právnych a zdravotníckych, varovalo pred používaním tohto spôsobu. Združenie lekárov v Izraeli reprezentované svojím predsedom, Dr. Leonidom Eidelmanom, ktorý kategoricky odmietol tento zákon z lekárskych a etických dôvodov a označil ho za formu mučenia, potvrdil, že jeho odborárska organizácia vyzve izraelských lekárov, aby zákon ignorovali a nedodržiavali ho. Pod petíciu proti zákonu o násilnom kŕmení sa podpísali stovky izraelských lekárov. Vysokí predstavitelia medzinárodných ľudsko-právnych organizácií, ktoré pôsobia na palestínskych územiach,  vydali vyhlásenie, v ktorom píšu, že „hladovka je nenásilný spôsob protestu osôb,  ktoré vyčerpali všetky iné spôsoby, aby pritiahli pozornosť na svoj bezútešný  stav“, a zdôraznili, že „právo na nenásilný protest je jedným zo základných ľudských práv”, a dodali, že “osobitný spravodajca OSN pre právo na zdravie, Dainius Poras, uviedol, že násilné kŕmenie väzňov a zajatcov, ktorí vstúpia do hladovky, v žiadnom prípade nie je v súlade s kritériami ľudských práv”. Na inom mieste vyhlásenie uvádza, že medzinárodná zdravotnícka organizácia potvrdila, že “násilné kŕmenie sa vo väzniciach nesmie uplatňovať”. 

Na záver vyhlásenia signatári zdôraznili, “nevyhnutnosť usilovať sa o zlepšenie zdravotných podmienok vo väzniciach a dodržiavania ľudských práv palestínskych väzňov v súlade s medzinárodnými kritériami“, a dodali, že „administratívne zatýkanie je v rozpore s medzinárodným právom ľudských práv a je nevyhnutné s ním skoncovať a buď všetkých väzňov obviniť, alebo ich prepustiť”.

A my, tu, apelujeme na všetky slovenské ľudsko-právne a zdravotnícke organizácie, aby sa pridali k medzinárodným výzvam, ktoré odsudzujú neoprávnené praktiky voči palestínskym zajatcom a aby protestovali najmä proti izraelskému zákonu o násilnom kŕmení, a za uznanie práv palestínskych väzňov ako väzňov slobody, kým ich neprepustia na slobodu a nebudú sa tešiť zo slobodného života v slobodnej domovine.11.8.2015