J.E. Veľvyslanec Štátu Palestína Attalla S.A. Qubia odovzdal kópie svojich poverovacích listín Ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi

21.04.2017


Včera dňa 20.4.2017 sa nový Veľvyslanec Štátu Palestína Attalla S.A. Qubia stretol s Ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom, ktorému odovzdal do rúk kópie svojich poverovacích listín, pri príležitosti začatia jeho diplomatickej misie na Slovensku. 


Počas rozhovoru Palestínsky veľvyslanec ocenil slovenský postoj k palestínskej otázke a podpore, najmä v oblasti školstva, a zdôraznil záujem palestínskej strany o rozvoj bilaterálnej spolupráce.


Minister Lajčák podčiarkol záujem Slovenska o rozvoj bilaterálnych vzťahov a zintenzívnenie spolupráce s Palestínou, najmä pokiaľ ide o priame kontakty medzi podnikateľskými subjektmi, ale aj v cestovnom ruchu, kultúre či vzdelávaní. „Naše spoločné úsilie má silnú základňu vo forme spoločnej slovensko-palestínskej ministerskej komisie, bolo by dobré, ak by sme v dohľadnom čase vedeli zorganizovať jej druhé zasadnutie s konkrétnymi výsledkami. Perspektívu vidíme aj na zvýšenie počtu štipendií pre palestínskych študentov na Slovensku,“ povedal minister.