Ministerstvo zahraničných vecí odsudzuje izraelské opatrenia, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom a kritizuje mlčanie medzinárodného spoločenstva

4.11.2015

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje pokračovanie izraelskej vlády v porušovaní medzinárodného práva a humanitárneho medzinárodného práva, a jej agresívne pokračovanie eskalácie voči palestínskemu ľudu, jeho zemi, majetkom a svätyniam. MZV zdôrazňuje, že každodenné izraelské porušovania medzinárodného práva a opakujúce sa útoky na našich občanov sú oficiálnou politikou izraelskej vlády, ktoré praktizujú oficiálne orgány a okupačné oddiely systematickým a hromadným spôsobom. Táto politika sa realizuje prostredníctvom pokynov a právnych noriem, ktoré vydávajú a schvaľujú oficiálni predstavitelia Izraela a ich výsledkom sú: verejné popravy, strieľanie ostrých nábojov do civilného obyvateľstva vrátane detí, žien, mládeže a starých ľudí, neposkytnutie pomoci ranenému, zamedzenie prístupu vozidiel prvej pomoci k raneným a ostreľovanie týchto vozidiel, útoky na novinárov, ktorí s snažia informovať o týchto zločinoch, demolácie domov, hromadné zatýkania, vrátane administratívnych, vniknutia do nemocníc, zdravotných stredísk, univerzít a škôl a ich uzatvorenie, ako aj izolovanie palestínskych obcí,  táborov a miest betónovými zábranami, a následne v týchto uzavretých priestoroch Palestínčanov zadržiavajú a zastrašujú. Palestínski Jeruzalemčania sú stálym terčom kolektívnych trestov, odnímania identifikačných preukazov a uplatňovania vysokých daní a pokút v snahe donútiť ich nasilu opustiť domovy a odísť z mesta. V Jeruzaleme okupačná moc uzatvára vstupné cesty do starého mesta Jeruzalema, vytvára umelé prekážky palestínskym podnikateľom, zatvára ich prevádzky, izoluje a rozdeľuje palestínske štvrte. Požehnaná mešita al-Aqsa je terčom každodenných vniknutí židovských radikálov a osadníkov, sprísnenia okupačných opatrení, zatváraním jej brán a uplatnenia časového rozdelenia ako kroku k jej priestorovému deleniu, vyhostenia strážnikov, ktorí ju bránia, zamedzenia moslimom modliť sa v nej, a na druhej strane izraelská vláda umožňuje židovským radikálom, aby vnikali do priestorov mešity a vykonávali židovské modlitby.

Táto politika je vo svojich detailoch a rôznych podobách v plnom rozpore s medzinárodným právom a humanitárnym medzinárodným právom a znamená, že Izrael, ako okupačný štát nerešpektuje svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva. Vo svetle nebezpečnej okupačnej eskalácie máme právo pýtať sa medzinárodného spoločenstva: Čo s tým zamýšľate urobiť? Prečo to mlčanie na pokračujúce izraelské zločiny, porušovania práv, ktoré sa deje pred vašimi očami? Rovnako máme právo domnievať sa, že mlčanie medzinárodného spoločenstva na tieto zločiny je zločinom. Chceme pripomenúť každému štátu, ako aj celému medzinárodnému systému, že existujú záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva voči palestínskemu ľudu, najmä zabezpečiť mu medzinárodnú ochranu.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 4.11.2015