Ministerstvo zahraničných vecí varuje medzinárodné spoločenstvo pred Netanjauhovými zavádzajúcimi tvrdeniami v otázke „zachovania Status quo“ v mešite al-Aqsa

20.10.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína varuje pred kampaňou dezinformácií, ktorú vedie predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu a usiluje sa ju propagovať pred svetovou verejnou mienkou a lídrami sveta. Cieľom dezinformačnej kampane je oklamať vedomie sveta a poskytovať zavádzajúce informácie ohľadom diania v Jeruzaleme a agresii voči svätému mestu. Izraelská vláda sa snaží uplatniť nasilu svoje záujmy a plány v požehnanej mešite al-Aqsa a zavádza medzinárodné spoločenstvo prostredníctvom Netanjahuovho tvrdenia, že Izrael zachová bez zmien súčasný stav v požehnanej mešite al-Aqsa. Ale skutočnosť je toho opakom. Izraelské chápanie súčasného stavu v mešite znamená potvrdenie zmien a opatrení, ktoré okupant v svätom chráme uplatnil silou, vrátane jeho časového rozdelenia a pokračujúcich vniknutí židovských osadníkov a radikálov do priestorov mešity podľa denného harmonogramu, kedy sa vo vymedzených hodinách brány svätého chrámu otvárajú len pre židov. Izraelská vláda zaviedla denné opatrenia a prekážky pre moslimov a strážcov mešity, študentov náboženských seminárov, zadržiava preukazy modliacich sa a obmedzuje vstup moslimom do mešity podľa veku a množstvo ďalších opatrení, ktoré slúžia okupantovi na prehĺbenie časového rozdelenia mešity, až kým ju nerozdelí aj priestorovo. 

MZV by rado upriamilo pozornosť štátov a všetkých tvorcov politiky a medzinárodného spoločenstva, OSN a jej organizácií na toto izraelské ponímanie stavu a zároveň by chcelo varovať pred dezinformáciami, ktoré Netanjahu a izraelská pravica propaguje. MZV zdôrazňuje, že ak sa má zachovať terajší stav v požehnanej mešite al-Aqsa, je nutné požiadať Izrael, okupačný štát, aby okamžite anuloval tieto opatrenia vrátane časového rozdelenia mešity a zastavenia vniknutí židovských osadníkov a radikálov, ako aj okupačných jednotiek, do priestorov požehnanej mešity al-Aqsa, a to s jasnou medzinárodnou zárukou, a s dôrazom na to, že všetky okupačné opatrenia sú jasným porušovaním ženevských dohovorov a dohôd z Osla, ktoré neumožňujú prijímať jednostranné kroky, ktoré by mohli poškodiť otázky konečného riešenia. Izraelská vláda prostredníctvom pokračujúcej okupácie a represívnych opatrení nerieši otázky konečného riešenia celistvo, ale snaží sa ich rozdrobiť, a vyriešiť ich jednostranne, podľa vlastných predstáv.

MZV žiada medzinárodné spoločenstvo a jeho lídrov, aby nepodľahli systematickej izraelskej dezinformačnej kampani, ktorá ma za cieľ prehĺbiť okupáciu a osídľovanie a devalvovať dvojštátne riešenie, a vyzýva ich, aby si uvedomili skutočnosť, že Izrael nasilu okupuje územie štátu Palestína vrátane Východného Jeruzalema a že palestínska strana  legitímnymi a mierovými spôsobmi bojuje za dosiahnutie svojej slobody a nezávislosti.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 20.10.2015