Ministerstvo zahraničných vecí vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene zasiahlo a zastavilo judaizačné izraelské plány, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie dvojštátneho riešenia

5.11.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje barbarské izraelské opatrenia voči palestínskemu ľudu, najmä voči mestám Al-Quds (Jeruzalem) a Al-Khalil (Hebron), a zvlášť voči starým štvrtiam oboch miest. V tomto smere MZV odsudzuje pokračujúce dennodenné vniknutia do priestorov požehnanej mešity al-Aqsa a neustálu mobilizáciu nových hromadných vniknutí radikálnymi židovskými organizáciami, príkladom čoho sú prípravy na tzv. „vstup do Chrámovej hory“ s podporou izraelskej vlády a pod ochranou jej vojenských a bezpečnostných orgánov.

Okupanti pokračujú v implementácii svojej systematickej judaizačnej politiky starého mesta v Al-Quds a to prostredníctvom verejných popráv, zatýkania, uplatňovania kolektívnych trestov voči palestínskym občanom, vytvárania prekážok palestínskym podnikateľom v meste prostredníctvom vysokých daní, nespravodlivých pokút, ktoré ich majú izolovať a donútiť zatvoriť prevádzky.

V Al-Khalil okupanti stále obliehajú staré mesto a palestínske štvrte, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Abrahámovej mešity, a tolerujú provokatívne demonštrácie rasistických osadníkov, počas ktorých hlásajú radikálne a rasistické heslá a vyzývajú na podobné aktivity aj vnútri starého mesta Al-Khalil až po Abrahámovu mešitu. Naposledy vyzývali na účasť na podobnej aktivite v dňoch 6. a 7. novembra 2015 pod názvom „Posilnenie prítomnosti židovskej štvrte v Al-Khalil“. Okrem toho sa organizujú finančné zbierky v prospech osadníkov v Al-Khalil a judaizácie starého mesta, či na vyhostenie arabských obyvateľov starého mesta.

MZV varuje, aby izraelská vláda s jej predsedom Netanjahuom nezneužila nečinnosť medzinárodného spoločenstva na implementáciu svojich judaizačných plánov starého mesta v Al-Quds a Al-Khalil, a zároveň vyzýva medzinárodné spoločenstvo na urýchlený zásah na zastavenie tejto nebezpečnej politiky, ktorá môže spôsobiť zlyhanie dvojštátneho riešenia a devalváciu mierových príležitostí v regióne.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 5.11.2015