Ministerstvo zahraničných vecí žiada BR OSN navštíviť Palestínu a niesť zodpovednosť za zabezpečenie medzinárodnej ochrany palestínskeho ľudu pred izraelskou mašinériou zabíjania

26.10.2015

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje neustále zločiny páchané voči palestínskym civilistom, ich majetkom a svätyniam, okupačnými oddielmi a osadníckymi banditami, a odsudzuje najmä politiku verejných popráv, ktoré dennodenne praktizuje okupačná armáda barbarským spôsobom voči palestínskemu ľudu, čo potvrdzuje, že okupačný vojak je len strojom plným nenávisti, radikalizmu a rasizmu naprogramovaným tak, aby v každom Palestínčanovi videl legálny terč. Naposledy boli takto chladnokrvne popravení mladí Palestínčania, Dana Irsheid a Raed Jaradat.

MZV sa domnieva, že faktormi, ktoré sa podieľali na tvorbe izraelskej vražednej mašinérie, sú okupácia a jej pokračovanie, ktorá je najvyšším a najširším nástrojom plodenia radikalizmu, zabíjania a teroru, a s tým súvisí oficiálny politický dáždnik, ktorým zastrešil Netanjahu svojich vojakov, keď im dovolil strieľať do Palestínčanov ostrými nábojmi a dal im kompetencie sudcu a kata bez obáv z potrestania, stíhania alebo právnych následkov. Izraelská vražedná mašinéria je vyzbrojená „Fatwami“ najradikálnejších rabínov, ktorí otvorene a verejne vyzývajú na zabíjanie Palestínčanov prostredníctvom verejných plagátov a iných tlačív a kresieb, ktoré znázorňujú strieľanie do hlavy, a k tomu treba pripočítať jasný radikalizmus izraelskej spoločnosti, ktorý sa rozširuje v radoch okupačnej armády na viacerých úrovniach.

Ideológia verejných popráv je zaostalý okupačný spôsob myslenia odzrkadľujúci úroveň systematického teroru, ktorý pácha okupant voči palestínskemu ľudu a neobmedzuje sa len na verejné popravy, ale dokonca neumožňuje palestínskym občanom a sanitkám priblížiť sa k miestu zločinu, aby krv Palestínčana tiekla na zem, kým nezomrie bez poskytnutia adekvátnej pomoci. Okupační vojaci v snahe zakryť dôkazy, ktoré ich môžu usvedčiť zo spáchania vraždy, často vytvárajú falošné dôkazy, aby ospravedlnili svoje zločiny.

MZV poukazuje na barbarstvo okupačného správania sa a žiada BR OSN, aby čo najrýchlejšie navštívila Palestínu a zabezpečila medzinárodnú ochranu palestínskeho ľudu, a takisto žiada ľudskoprávne organizácie, tuzemské a medzinárodné, aby sa zaoberali týmito skutočnosťami,  zdokumentovali ich a predložili medzinárodnému trestnému tribunálu, ako aj iným príslušným súdom v záujme potrestania zločincov a vrahov.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 26.10.2015