MZV: „bazár“ osadníckych legislatív sa deje v tieni chýbajúcich medzinárodných postojov

31.10.2016

Na začiatku zimného zasadnutia izraelského Knessetu, vládnuca pravica v Izraeli zintenzívňuje svoj „bazár“, s cieľom schválenia nových legislatívnych noriem, ktoré by prehlbovali a umožnili radikálnej pravicovej ideológii zmocniť sa pilierov vládnutia v štáte okupácie. Predložením návrhov zákonov, ktoré by upevnili okupáciu a rozšírili osídľovanie na okupovaných palestínskych územiach navždy zatvoria dvere vyrokovateľnému politickému riešeniu, postavenému na dvojštátnom riešení. Jedna z týchto predložených legislatív je návrh „zákona urovnania“, ktorý predložila členka Knessetu za Židovský dom Šoli Maalam. Týka sa osady „Amuna“, a jej cieľom je ovplyvniť verdikt najvyššieho súdu Izraela, ktorý ukladá povinnosť opustiť túto osadu. Tento návrh zákona v prípade jeho schválenia, umožní zlegalizovať všetky osadnícke jednotky, ktoré boli postavené na súkromnom palestínskom území. A taktiež umožní kampaň, ktorú vedie „Skupina lobingu za územie Izraela“ v Knessete v spolupráci s Výborom osád a radikálnymi židovskými organizáciami, na schválenie návrhu zákona o anektovaní osady „Maale Adomem“ k Izraelu, a snahy iných nátlakových skupín s cieľom anektovať široké oblasti okupovaného západného brehu Jordánu k Izraelu, čo je súčasťou jednotného procesu. 

Tento koloniálno-rasistický „bazár“ je spojený s nevídanou eskaláciou krádeží palestínskych území v prospech osídľovania, ktorá sa deje v mnohých oblastiach a najmä v okupovanom Jeruzaleme. Je to získavanie času na vytvorenie nového koloniálneho stavu, ktorý by určil budúcnosť a perspektívu okupovaného Západného brehu Jordánu jednostranne a mocou okupácie. Táto okupačná agresia odzrkadľuje izraelský disrešpekt voči všetkým medzinárodným zákonom, dohovorom a zmluvám a vzoprenie sa všetkým podpísaným bilaterálnym dohodám. Taktiež je jasným signálom smerovania vládnucej pravice v Izraeli, ktorá odmieta všetky regionálne a medzinárodné snahy riešenia konfliktu mierovými prostriedkami. 

Okupanti sa vo svojej vojne za palestínsku existenciu skrývajú za medzinárodnú ľahostajnosť a chýbajúce medzinárodné postoje, ktoré by seriózne vyšetrovali zločiny okupantov a ich hrubé porušovanie medzinárodného práva a ženevských dohovorov, napriek vedomiu medzinárodného spoločenstva. Nebezpečná politika a rasistická legislatíva Izraelskej vlády by mala katastrofálny dopad na perspektívu dvojštátneho riešenia.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah,31.10.2016

Neoficiálny preklad