MZV: chýbajúci medzinárodný záujem zvyšuje chuť Netanjahua a jeho vlády pohltiť viac palestínskych území

29.4.2016

Izraelské opatrenia s cieľom uplatniť izraelskú moc nad oblasťou „C“ a ohroziť palestínsku prítomnosť na nej, sa v poslednom čase urýchľujú a rozširujú. V záujme tohto cieľa sa mobilizujú všetky oficiálne inštitúcie v Izraeli na zrýchlenie násilnej deportácie palestínskych obyvateľov, prostredníctvom neustálej demolácie ich domov a konfiškácií ich pozemkov, ničenia majetkov, odnímania preukazov a rozšírenia osadníckych stavieb vo všetkých kútoch palestínskych regiónov, najmä vo Východnom Jeruzaleme, s cieľom zničiť všetky príležitosti na implementáciu životaschopného a zvrchovaného Palestínskeho štátu. V tejto súvislosti MZV ostro odsudzuje násilné vniknutia desiatok osadníkov na územie obyvateľov obce Arrába v Jeninskom kraji, a to pod ochranou okupačnej armády. Osadníci postavili stany, vykonávali biblické rituály a kričali rasistické protiarabské heslá. MZV tiež odsudzuje násilné vniknutia osadníkov do priestorov historického parku obce Jatta a vykonávanie biblických modlitieb pod intenzívnou ochranou okupačných oddielov. Od začiatku prebiehajúceho roka okupanti zintenzívnili svoje útoky na palestínskych občanov ako súčasť plánu, ktorý sa sústreďuje na Východný Jeruzalem, oblasť Al Aghwar, okolie osád a vrchy, ktoré Izrael považuje za strategické a životne dôležité.

MZV zdôrazňuje, že pokračujúce a systematické izraelské ničenie možnosti implementácie Palestínskeho štátu, je v dnešnom čase najviditeľnejšie a deje sa bez záujmu zo strany medzinárodného spoločenstva. To zvyšuje chuť ultrapravice a pravice v Izraeli na pokračovanie realizácie tohto programu a plánov, ktoré by prehĺbili okupáciu a spôsobili kolaps medzinárodným úsiliam o oživenie mierového procesu a reštartovanie  serióznych rokovaní.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 27.4.2016

Neoficiálny preklad