MZV: cieľom izraelského útoku na palestínske médiá je kryť zločiny okupácie

17.3.2016

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje oficiálny izraelský útok na palestínske a zahraničné médiá, ktoré pôsobia v Palestíne, prostredníctvom rôznych represívnych opatrení, ktoré aplikuje okupačná moc. Zatváraním sídel týchto inštitúcií a konfiškovaním ich obsahu, zatýkaním novinárskych tímov a ničením ich nástrojov, bráneniu novinárom informovať o okupačných zločinoch a neustálym porušovaním práv palestínskeho ľudu, ako aj ohováraním oficiálnych palestínskych médií, čo spôsobilo v konečnom dôsledku fyzické ujmy nielen palestínskych novinárov, ale aj zahraničných. Tento útok, ktorý okupačná moc odôvodňuje: „bojom proti ohováraniu“, má v skutočnosti jediný cieľ. Kryť zločiny a porušovanie práv, ktoré sa dejú voči palestínskemu ľudu, jeho pôde, svätyniam a majetkom, v snahe okupanta umlčať iné hlasy, ktoré sú hlasmi obetí, a namiesto toho klamstvami dezinformovať terajšiu regionálnu a medzinárodnú verejnú mienku.

MZV intenzívne a s veľkým záujmom monitoruje izraelské ohováranie palestínskeho ľudu, najmä palestínskych médií, a zároveň zdôrazňuje, že tieto opatrenia sú neoddeliteľnou časťou okupačnej politiky umlčať ostatných,  zničiť slobodu prejavu, vyjadriť novinársku slobodu, čo je v podstate útokom na medzinárodné právo,  humanitárne medzinárodné právo, ľudské práva, Ženevské dohovory a príslušné normy slobody prejavu a médií.

MZV žiada medzinárodné spoločenstvo a príslušné ľudsko-právne organizácie, aby odhalili izraelské opatrenia a útoky proti médiám a novinárom a zdokumentovali tieto porušovania práv v záujme potrestania páchateľov, a zároveň žiada medzinárodné kvarteto, aby oživilo trojčlennú komisiu, ktorá by sa zaoberala izraelským ohováraním a zastavila ho.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 13.3.2016

Neoficiálny preklad