MZV: Fatwy rabínov zabíjať Palestínčanov sa stali v Izraeli politickým názorom

23.5.2016

MZV Štátu Palestína mnoho krát potvrdilo pokračujúcu izraelskú okupáciu územia Štátu Palestína. Jej osídľovanie zvyšuje rozmach násilného radikalizmu, nenávisti a rasizmu v izraelskej spoločnosti a jeho oficiálnych inštitúciách. MZV pri mnohých príležitostiach vysvetlilo, že výzvy a fatwy, ktoré vyzývajú k disrešpektu palestínskej krvi a jej majetkom a svätyniam, sa stali verejnými a legálnymi v izraelskej spoločnosti a sú vnímané ako názor, ktorý sa dá ospravedlniť a obhájiť bez vyšetrovania a trestu. Sú podporované koaličnými stranami v Izraeli, ktorých ideologické postoje sú oficiálnym pozadím týchto výziev. V rámci systematických ohováračských kampaní voči palestínskemu ľudu a jeho národnej a ľudskej existencii, desiatky radikálnych rabínov vyzvali k „zabitiu Palestínčanov a k ich strieľaniu bez trestov“ a tvrdia, že „každý arabský človek – ničiteľ, ktorý odchádza zo svojho domova s úmyslom dotknúť sa židov, stratí svoje právo na život a existenciu, a mal by byť zastrelený“. Zároveň zdôraznili svoju podporu toho čo spravil izraelský vojak, vrah mladíka Abd Al Fatah Al Sharif v meste Hebron. Výzvy rabínov boli prijaté počas ich účasti na „Mimoriadnom zjazde na rokovaní o otázkach izraelskej bezpečnosti“, s účasťou desiatok rabínov z náboženského sionistického prúdu ako napríklad s rabínom Yisrael Ariel – predseda tzv. Inštitútu Chrámu.

MZV ostro odsudzuje výzvy, kongresy a ohováračskú kampaň voči palestínskemu ľudu. Zároveň zdôrazňuje, že závery tohto ohováračského kongresu, najmä výzvy ku zabíjaniu Palestínčanov a odmietnutie dvojštátneho riešenia a rokovaní, sa stali bežným javom v izraelskej spoločnosti. Tá sa dennodenne radikalizuje v snahe legalizovať a ospravedlniť verejné popravy a trvalú vojnu voči palestínskej existencii, so zámerom prehĺbiť okupáciu a krádeže palestínskej zeme a jej judaizáciu. To všetko môže napomôcť k zvýšeniu vplyvov radikálnych prúdov v izraelskej spoločnosti a umlčať akúkoľvek kritiku zločinov voči Palestínčanom, a taktiež upevňuje moc radikálno- náboženského sionizmu na vládnucich kruhoch v Izraeli. 


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 17.5.2016

Neoficiálny preklad