MZV: Formálne odsúdenie izraelského osídľovania nedonúti izraelskú vládu, aby sa riadila medzinárodnou vôľou pre mier

27.7.2016

Neprejde ani jeden deň bez oznámenia okupačnej vlády o nových plánoch a projektoch o osídľovaní na palestínskych okupovaných územiach, hlavne vo Východnom Jeruzaleme. Vykonávanie politiky židovského osídľovania pod vedením Benjamina Netanjahua a vládnucej koalície v Izraeli, majú za cieľ zaviesť nové skutočnosti, ktoré budú blokovať všetky snahy o obnovenie mieru. V tejto súvislosti MZV čo najdôraznejšie odsudzuje okupačné sily, ktoré začali s budovaním 770 bytových jednotiek pre osadníkov na palestínskom území v oblasti medzi osadou Gilo a mestom Beit Jalla. O tento plán sa usilujú už niekoľko rokov s cieľom rozšíriť osadu Gilo v troch smeroch; v smere do dediny Alwaljah, ktorá je obkľúčená osadami, a prepojiť tak osadu Gila s Har Gilo smerom na juh k vytvoreniu osídľovacích jednotiek, v snahe prepojiť jednotlivé bloky smerom k územiu Beit Safafa.

MZV zdôrazňuje, že mlčanie medzinárodného spoločenstva voči osídľovaniu zo strany izraelskej vlády na palestínskom území povzbudzuje vládu Netanjahua, aby pokračovala vo vojne voči palestínskej prítomnosti a krádeži palestínskych území a judaizácii.

MZV sa domnieva, že tento stav už je neúnosný a vôľa medzinárodného mieru už nie je životaschopná prostredníctvom formálneho odsúdenia izraelského osídľovania. Vyjadruje obavy ohľadom mierového procesu, pretože nestačia len želania a túžby a obavy o mierový proces. Mier potrebuje praktické stanovisko, a tým je hlavne zastavenie izraelského osídľovania a donútenie izraelskej vlády podriadiť sa vôli medzinárodného mieru prostredníctvom záväznej rezolúcie vydanej BR OSN.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 24.7.2016


Neoficiálny preklad