MZV: kauza Al-Qiq vyžaduje prebudenie medzinárodného svedomia, ktoré by ukončilo okupáciu palestínskeho ľudu

23.2.2016

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína považuje izraelskú vládu za plne zodpovednú za život zajatého novinára Muhammada Al-Qiq, ktorého hladovka trvá viac ako 86 dní, a žiada, aby bolo ukončené jeho administratívne zadržanie „zadržanie bez udania dôvodu“, a aby bol okamžite prepustený v súlade s medzinárodným právom,  humanitárnym medzinárodným právom a základnými princípmi ľudských práv. MZV intenzívne monitoruje zdravotný stav väzňa Al-Qiqa a je v stálom diplomatickom a politickom kontakte s príslušnými regionálnymi a medzinárodnými stranami, s cieľom mobilizovať potrebný medzinárodný tlak, ktorý by donútil okupačnú moc k okamžitému a nepodmienečnému prepusteniu väzňa Al-Qiqa, ako aj ostatných administratívne zadržaných väzňov. Taktiež  donútiť Izrael ako okupačný štát rešpektovať princípy humanitárneho medzinárodného práva, ktoré považujú bezdôvodné administratívne zatýkanie za zločin. V tomto smere minister Al Malki a príslušné odbory ministerstva, ako aj veľvyslanectvá Štátu Palestína v zahraničí, rokujú na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni s partnermi v záujme odhalenia praktík okupačnej moci voči palestínskym väzňom, vrátane detí a chorých, a najmä voči väzňovi Al-Qiqovi.

MZV zdôrazňuje, že správanie sa voči zajatcovi Al-Qiqovi je určitým druhom teroru,  potláčania a represie, ktoré sú zamerané voči palestínskemu ľudu, čo vyžaduje prebudenie medzinárodného svedomia, ktoré by prispelo k spravodlivosti pre palestínsky ľud a ukončilo jeho utrpenie a historickú krivdu, ktorá je voči nemu páchaná desiatky rokov, a to prostredníctvom efektívnych a serióznych krokov zo strany medzinárodného spoločenstva, a zabezpečilo medzinárodnú ochranu palestínskeho ľudu ukončením izraelského privilégia ako okupačného štátu.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 18.2.2016


Neoficiálny preklad