MZV: odsudzuje trestné činy zrazenia spáchané izraelskými osadníkmi voči palestínskym občanom, s oficiálnym izraelským ignorovaním tohto rastúceho javu

29.2.2016

V poslednej dobe zrazenia palestínskych občanov, ktoré páchajú osadníci a utekajú z miesta činu narástlo. Naposledy jeden osadník zrazil palestínsku starenku Zeinab Arashaida, ktorá zomrela následkom zranení a jej dcéra utrpela vážne zranenia. Ďalej izraelská osadníčka zrazila dievčatko Raghed Ezad na severe Jeruzalema, a spôsobila jej stredné zranenia. Iný prípad sa stal pri Abrahámovej mešite v Hebrone, kde osadníčka Ahnad Kohen zrazila muža a ženu. Ministerstvo zahraničných vecí považuje tieto udalosti za veľmi nebezpečné. Sú určitým druhom verejných popráv a mimozákonného vraždenia, ktoré páchajú osadníci, ktorí riadia svoje autá a slobodne nosia svoje zbrane vo všetkých kútoch Západného brehu Jordánu. Zároveň sa domnieva, že tieto udalosti môžu byť aktivity jednotlivcov alebo tiež súčasťou všeobecnej tendencie radikálnych osadníkov, ktorí sa usilujú o zabitie Palestínčanov zrazením a útekom z miesta činu. MZV si všimlo, že tieto udalosti sa udiali v krátkom časovom horizonte, čo odzrkadľuje nárast a bez seriózneho vyšetrovania zo strany izraelskej polície, alebo okupačnej moci, ktoré zodpovedajú za zabezpečenie bezpečnosti občanov, ktorí sa nachádzajú pod okupáciou, na základe ženevských dohovor a medzinárodného práva. Tieto aktivity sa dajú považovať za súčasť plánu, ktorý sa realizuje komplexne a v koordinácii medzi všetkými aktérmi zločinu, z radov teroristických osadníkov, s izraelským zákonným krytím a pod policajnou ochranou presne ako sa to deje v prípade iných zločinov, ktoré spáchajú osadníci dennodenne voči palestínskym občanom.

MZV zdôrazňuje, že tento rastúci trend by mal byť predmetom záujmu medzinárodného spoločenstva, a tak by mal byť odsudzovaný medzinárodnými inštitúciami, najmä, keď vieme, že izraelská polícia nezačala žiadne seriózne vyšetrovanie predchádzajúcich prípadov. Naopak je voči nim ľahostajná a príslušné okupačné orgány ich považujú za „obvyklé dopravné nehody“, nakoľko obete týchto zrazení sú Palestínčania a páchatelia sú izraelskí osadníci.

MZV žiada medzinárodné spoločenstvo, aby hlasne odsúdilo tieto javy, a rovnako žiada svetové médiá, aby na tieto udalosti upozornili, a tým vytvorili tlak na okupačnú moc, aby seriózne vyšetrovala tieto udalosti a ich pozadie, berúc do úvahy záznamy z kamier a svedectvá očitých svedkov. Na druhej strane, MZV žiada našich občanov, aby si dávali pozor pri pohybe na cestnej komunikácii, ktorú používajú osadníci a boli opatrní, keď vidia autá.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 25.2.2016

Neoficiálny preklad