MZV: okamžitá implementácia dvojštátneho riešenia je medzinárodnou zodpovednosťou, ako zaručiť bezpečnosť a stabilitu v regióne a svete

23.2.2016

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína varuje pred nebezpečnými dopadmi toho, čo propaguje predseda izraelskej vlády Netanjahu „terajší čas nie je vhodný na rozprávanie o dvojštátnom riešení“ a „dvojštátne riešenie je nerealizovateľné“. Je to v rozpore s medzinárodnou vôľou, ktorá trvá na ukončení palestínsko-izraelského konfliktu v duchu princípu dvojštátneho riešenia. MZV zdôrazňuje, že Netanjahuova vláda zneužíva zaneprázdnenosť medzinárodného spoločenstva v rámci boja proti terorizmu, ako aj udalosti v regióne, aby čo najviac predĺžila život okupácie a získala čas na pokračovanie osídľovania a judaizácie územia Štátu Palestína,  ako aj na pochovanie nádejí na dvojštátne riešenie, samozrejme s beztrestným pokračovaním represívnych opatrení voči palestínskemu ľudu, jeho svätyniam a majetkom.

MZV varuje medzinárodné spoločenstvo pred plánmi Netanjahuovej vlády bagatelizovať palestínsku otázku a vymeniť dvojštátne riešenie za dezinformačné propagačné heslá, ktoré často vyslovuje samotný predseda vlády Netanjahu, ako napríklad „dočasné a čiastočné riešenia“, alebo tzv. „bežné výhody“, či „zlepšenie života občanov“ a „ekonomické plány“... Sú to prázdne gestá, ktoré v konečnom dôsledku prehlbujú okupáciu a jej zločiny v čase medzinárodného boja proti teroru a ťažkej situácie v oblasti, a to vytváraním nových skutočností, ktoré by dehonestovali dvojštátne riešenie.

Ukončenie dlhotrvajúcej izraelskej okupácie území Palestínskeho štátu, ktorá stojí palestínsky ľud svoju krv, život a budúcnosť svojich detí, spočíva v prvom rade na morálnej a zákonnej zodpovednosti medzinárodného spoločenstva. V žiadnom prípade nesmie dovoliť predĺženie utrpenia palestínskeho ľudu a krivdu páchanú na ňom. Ukončenie nespravodlivej izraelskej okupácie je ľudskou nevyhnutnosťou a svetovou prioritou, je praktickým kľúčom k nastoleniu bezpečnosti a stability v regióne a svete, ktoré posilňuje medzinárodné úsilie v boji proti terorizmu a brutálnemu radikalizmu. MZV žiada medzinárodné spoločenstvo a všetky štáty sveta, aby spoločne usilovali o zvolanie medzinárodnej mierovej konferencie, ktorá by prijala spoločné nástroje, ktoré by ukončili okupáciu a umožnili seriózne rokovania v konkrétnom časovom harmonograme s jasným cieľom implementácie životaschopného Palestínskeho štátu, v súlade s medzinárodnými princípmi mieru a Arabskou mierovou iniciatívou.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 17.2.2016

Neoficiálny preklad