MZV ostro odsudzuje okupačno-represívny spôsob myslenia a zdôrazňuje, že nie je iná alternatíva, ako ukončenie okupácie

14.10.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje včerajšie eskalačné opatrenia úzkeho izraelského ministerského výboru pod Netanjahuovým vedením. Tieto opatrenia sú súčasťou kolektívnych trestov a politiky rasistickej separácie, prehlbovania okupácie a judaizácie Jeruzalema, ktoré uplatňuje izraelská vláda na čele s Benjaminom Netanjahuom. Odzrkadľujú sa v demolácií domov a zákazu ich opätovnej výstavby, vo vytváraní bezpečnostných zón okolo arabských štvrtí v Jeruzaleme, vo zvýšení izraelskej vojenskej a policajnej prítomnosti v Jeruzaleme, čo pripomína reokupáciu svätého mesta, ako aj prostredníctvom ponižujúceho zaobchádzania s palestínskymi občanmi na vojenských kontrolných stanovištiach a vyhrážaním sa arabským Jeruzalemčanom odňatím preukazov a vyhostením z mesta.

MZV sa domnieva, že tieto rozhodnutia sú zrkadlom okupačného represívneho spôsobu myslenia, ktoré je charakteristické pre radikálnu pravicu v Izraeli, ako aj pre Netanjahua a jeho vládu. Konfiškácie pôdy a osídľovanie spojené s dlhoročným utláčaním palestínskeho ľudu, ideologické neuznanie jeho práv na slobodu a nezávislosť, systematické dennodenné útoky na svätyne, najmä na požehnanú mešitu al-Aqsa, a pokusy násilnej judaizácie hlavného mesta Palestíny, to sú praktiky okupácie a okupantov a definícia Netanjahuových politiky.

Netanjahuovo trvanie na vojensko-policajnom riešení konfliktu uzatvára obzor politicky vyrokovateľného riešenia. Netanjahu je ten, kto prilieva olej do ohňa a neponúka uspokojivé riešenia Palestínčanom, ktorí sa nachádzajú pod okupáciou a usilujú sa mierovými prostriedkami o svoju slobodu, práva a nezávislosť.

Neschopnosť izraelskej vlády niesť zodpovednosť a ukončiť okupáciu Palestínskeho štátu, jeho hlavného mesta Jeruzalema, jej zaobchádzanie s palestínskym ľudom ako so skupinou obyvateľov, ktorí nemajú národné práva, pokračujúci proces osídľovania a okupačno-represívne opatrenia sú hlavnými príčinami eskalácie situácie a predpovedajú širšiu explóziu.

MZV žiada príslušné medzinárodné inštitúcie o okamžité kroky, ktoré by zastavili izraelskú eskaláciu voči palestínskemu ľudu, zabezpečili mu medzinárodnú ochranu a potrestali izraelských predstaviteľov za ich zločiny.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 14.10.2015