MZV Palestíny vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prevzalo zodpovednosť za eskaláciu vnikaní do priestorov požehnanej mešity Al Aqsa a početnosť ich opakovaní

 26.7.2015 
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje dnešné ranné vniknutie desiatich radikálnych Židov do priestorov požehnanej mešity Al Aqsa, a to za účasti ultraradikálneho ministra Uri Ariela zo strany Židovský domov. Útočníci vykonávali náboženské židovské rituály v priestoroch Al Aqsa a fyzicky útočili na moslimských modliacich sa. Toto všetko sa deje pod vedením Netanjahuovej vlády a pod ochranou okupačných policajných oddielov. MZV zdôrazňuje, že tieto vnikania sú súčasťou systematickej politiky izraelskej vlády so zámerom prevziať kontrolu nad požehnanou mešitou Al Aqsa a následne ju priestorovo a časovo rozdeliť. Je to oficiálna izraelská výzva k náboženskej vojne v celom regióne.

MZV eviduje, že vniknutia do priestorov Al Aqsa sú sprevádzané rasistickými vyhláseniami a výzvami vládnúcej radikálnej pravice v Izraeli, aby posilnila izraelskú bezpečnostnú moc nad požehnanou mešitou Al Aqsa v snahe potlačiť a terorizovať moslimov, ktorí sa nachádzajú v mešite, aby ju bránili pred dennými útokmi osadníkov. Zároveň sa MZV domnieva, že pokračujúce útoky odzrkadľujú arabské, islamské a medzinárodné zlyhania týkajúce sa ochrany palestínskeho ľudu a jeho práv, podpory požehnanej mešity Al Aqsa a obhajoby Jeruzalema a jeho islamských a kresťanských svätýň.

MZV vyzýva arabský a islamský svet rešpektovať priority palestínskej otázky v rámci arabských a islamských agend a venovať tomu potrebné úsilie, aby ukončili historickú krivdu, ktorá je páchaná voči palestínskemu ľudu, a najmä aby bránili Jeruzalem a jeho svätyne. Rovnako MZV žiada medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečilo medzinárodnú ochranu palestínskeho ľudu a chránilo Jeruzalem a jeho svätyne pred radikálnymi osadníkmi otvorene podporovanými Netanjahuovou vládou.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 26.7.2015