MZV: pri príležitosti výročia masakru v Abrahámovej mešite – masaker sa opakuje potichu a dennodenne

26.2.2016

Zajtra si pripomíname masaker, ktorý sa odohral v Abrahámovej mešite a spáchal ju rasistický terorista Baroh Goldstein. Pri tejto krvavej masakre zomrelo 129 ľudí a 125 bolo zranených. Následne izraelská okupačná moc prijala judaizačno osadnícke opatrenia starého mesta Hebron a celou mocou vzala kontrolu nad Abrahamovou mešitou a rozdelila ju. Je to stav, ktorý trvá dodnes so zámerom ukončiť palestínsku prítomnosť v starom meste Hebron v prospech osadníkov. 

MZV zdôrazňuje, že palestínsky ľud stále čelí okupácii a jej každodenným zločinom ako aj teroru osadníkov, ktorí používajú osady na západnom brehu Jordánu ako manufaktúry násilného radikalizmu a základne na páchanie zločinov voči palestínskemu ľudu, jeho svätýň a majetkov, a to s oficiálnou izraelskou podporou, financovaním a pod ochranou okupačných jednotiek. MZV zdôrazňuje, že židovský teror sa rozširuje na osadách západného brehu Jordánu a rozvíja svoje brutálne a represívne nástroje voči Palestínčanom. Takisto ako teroristický čin voči mladíkovi Abuchder a rodine Dawabisha. Nielen to, ale židovský radikalizmus sa ešte surovejšie rozmáha v izraelskej spoločnosti najmä na politickej a vojenskej úrovni a nabádania k vraždám Palestínčanov sa už nedejú za zatvorenými dverami, ale izraelskí predstavitelia k tomu verejne vyzývajú. 

MZV má zato, že tento radikalizmus, ktorý sa odzrkadľuje na verejných popravách a terorizme voči palestínskemu ľudu, by nemohol vyrásť a prehĺbiť sa, keby medzinárodné spoločenstvo vytvorilo medzinárodné mechanizmy ochrany nášho ľudu, a keby nebola vytvorená medzinárodná platforma na potrestanie osadníkov, ktorý nabádajú na vraždy Palestínčanov a páchajú ich.

MZV ostro odsudzuje zločiny okupačných vojakov a banditov radikálnych osadníkov a varuje pred zopakovaním podobnej masakry, ktorá sa diala v Abrahámovej mešite. Odsudzuje pokračujúcu okupáciu a vládu izraelských osadníckych banditov a ich nekončiace ohováranie palestínskeho ľudu a jeho vedenia.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 24.2.2016

Neoficiálny preklad