MZV: priznanie okupačnej armády, že spáchala verejné popravy vyžaduje urýchlené kroky zo strany medzinárodného súdneho tribunálu

25.10.2016

Izraelská tlač zverejnila „vnútornú správu“ izraelskej armády, ktorá sa zaoberá verejnými popravami spáchanými okupačnými vojakmi voči palestínskym civilistom v posledných mesiacoch. V správe sa uvádza: „Bolo možné nestrieľať na Palestínčanov na Západnom brehu Jordánu v štyroch prípadoch, keby sa príslušníci armády chovali vhodnejším spôsobom počas týchto udalostí“. Správa zdôrazňuje, že okupační vojaci strieľali na Palestínčanov aj keď nemuseli. MZV sa domnieva, že zverejnenie tejto „vnútornej“ správy bolo pokusom o absorbovanie medzinárodných tlakov a odsúdení. Tie boli reakciou na zdokumentovanie vraždy Al-Šarifa v Hebrone so zámerom prekaziť prácu medzinárodného súdneho tribunálu a jeho predbežného vyšetrovania izraelských zločinov, vrátane verejných popráv. Dokazuje to, že okupačné autority vyšetrujú tieto zločiny. Správa hovorí len o štyroch prípadoch, a zároveň ignoruje ostatné verejné popravy, ktoré sa diali v podobných podmienkach, ako spomínané štyri. Verejné popravy spôsobili smrť desiatkam palestínskych civilistov bez toho, aby boli vážnym nebezpečenstvom pre vojakov. Správa nespomína nové pokyny, ktoré by neumožnili vojakom strieľať na civilistov v podobných prípadoch a obmedzuje sa len na opis správania okupačných vojakov. Podľa medzinárodných a izraelských ľudsko-právnych organizácií, ktoré čerpajú svoje informácie z vládnych rozhodnutí a jasných vojenských pokynov, robia pre okupačných vojakov z každého Palestínčana „legálny cieľ“ podľa svojho uváženia. Opatrenia, ktoré by riešili tento stav neboli prijaté.

MZV zdôrazňuje, že izraelská vláda nevyšetruje zločiny okupantov. Medzi jej rôznymi nástrojmi existuje rozdelenie úloh na zametanie dôkazov, ktoré dokazujú spôsoby spáchania zločinu a chýbajúci právny trest podporuje vrahov, aby pokračovali vo svojich zločinoch. Preto sa pýtame: Čo viac je treba, ako jasné a jednoznačné priznanie, ktoré je zahrnuté v správe okupačnej armády ohľadnom najmenej štyroch verejných popráv, aby medzinárodné spoločenstvo a príslušné medzinárodné a národné súdy konali voči politike verejných popráv? A kedy to spravia? Medzinárodné a zodpovedné kroky, ktoré sú schopné zastaviť zločiny okupácie páchajúce sa na palestínskom obyvateľstve pred zrakom celého sveta sú veľmi žiaduce. 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah,25.10.2016

Neoficiálny preklad