MZV: Vymenovanie rabína „Krema“ je novým morálnym zlyhaním okupačnej armády

21.7.2016

Ministerstvo zahraničných vecí štátu Palestína ostro odsudzuje rozhodnutia o vymenovaní rasistického rabína „Ijala Krema“ za hlavného rabína izraelskej armády. Považuje to za nové morálne zlyhanie, ktoré odzrkadľuje nízku úroveň okupačného štátu pod vedením radikálneho tímu, ktorý vládne v Izraeli, čo je ďalším dôkazom rozšírenia rasizmu v izraelskej spoločnosti. Rabín Krem je známy svojimi radikálnymi rasistickými postojmi voči nežidom a jeho Fatwa ohľadom „dovolenia izraelským vojakom znásilnenia nežidovských žien počas vojny“ je toho dôkazom. Tieto postoje a Fatwa má veľký vplyv na príslušníkov vojenskej inštitúcie v Izraeli. Najmä v dobe, keď sa eviduje rastúci počet vojakov a dôstojníkov, ktorí sa prihlásia k radikálno-náboženskému sionistickému prúdu, ktorí rešpektuje Fatwy a postoje rabínov a dajú im prednosť pred vojenskými pokynmi. Mnoho zločinov, ktoré boli spáchané proti Palestínčanom boli ospravedlnené Fatwy radikálnych rabínov, podobne aj svojimi rasistickými postojmi s rabínom Kremom. 

MZV zdôrazňuje, že tento radikalizmus, ktorý sa prehlbuje vo všetkých inštitúciách okupačného štátu, zvyšuje nebezpečenstvo, ktorému čelia Palestínčania a umožňuje ohovárania a nabádania k násiliu a Fatwe, ktorá vyzýva k útokom a zločinom voči palestínskym občanom. To vyžaduje od slobodného sveta viac pozornosti a menej ľahostajnosti najmä keď všetci vieme, že dopady týchto fatiew budú katastrofálne nielen pre nás, ale pre celý región.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 12.7.2016

Neoficiálny preklad