MZV: Zámer postojov Netanyahua a členov jeho vlády je zničiť dvojštátne riešenie

3.3.2016

Predseda izraelskej vlády Benjamin Netanyahu pokračuje v svojej dezinformácii a ohováraní palestínskeho ľudu, v snahe nesplniť mierové záväzky a ukončenie okupácie území Palestínskeho štátu. Vyhlásenie, ktoré vydal včera pri výročí úmrtia Sharona, v ktorom zopakoval, že „sa odmieta vzdať kontroly alebo kompetencií v prospech Palestínčanov v budúcnosti“, je súčasťou jeho odmietavých postojov riešenia konfliktu, a zároveň vyjadruje svoje presvedčenie, že „nemá význam dosiahnuť uzavretie nejakej dohody v tieni situácie v regióne“. Zároveň potvrdil preferovanie násilných vojenských riešení. Týmto vyhláseniam predchádzali „prognózy hrôzy a zničenia“, ktoré vydal minister tzv. Jeruzalemských záležitostí Ze´ev Elkin zo strany Likúd, v ktorej hovorí: „Pád Palestínskej autority je otázkou času“, a dodal, že: „tento pád bude koniec procesu z Osla“. Prognózy hrôzy prichádzajú spolu s verejnými izraelskými postojmi, ktoré hovoria o neužitočnosti dvojštátneho riešenia. Sú spojené so systematickou izraelskou politikou a konkrétnymi opatreniami, najmä osadníckeho rozmachu a zvýšením kontroly v „oblasti C“, zvýšením počtu verejných popráv, hromadného zatýkania, demolácií domov a kolektívnych trestov ako aj separáciu a izoláciu palestínskych obcí a miest, so zámerom zničiť piliere implementácie skutočného Palestínskeho štátu a oslabiť Palestínsku autoritu a jej inštitúcie.

Chýbajúce presné medzinárodné kroky na ukončenie okupácie a osídľovania, ako aj chýbajúce medzinárodné reakcie na izraelské postoje, politiku a opatrenia, umožňujú netanyahuovej vláde, dokončiť svoje plány judaizácie Jeruzalemu a „oblasti C“. Ako aj spôsobiť zlyhanie medzinárodných úsilí o záchranu mierového procesu v súlade s dvojštátnym riešením.

MZV ostro odsudzuje Netanyahuove vyhlásenia a tvorcov „prognózy hrôzy“, a vyzýva medzinárodné spoločenstvo k zodpovednosti a zvolaniu mierovej medzinárodnej konferencie, ktorá by ukončila izraelskú okupáciu a odbremenila palestínsky ľud od historickej krivdy, ktorá bola na ňom spáchaná.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 1.3.2016

Neoficiálny preklad