MZV: žiada medzinárodné spoločenstvo, aby sa prihlásilo k zodpovednosti a okamžite zastavilo okupačný rozmach v Jeruzaleme

26.10.2016

Pravicovo-radikálna Netajahuova vláda pokračuje vo svojej globálno-judaizačnej vojne v okupovanom Východnom Jeruzaleme a jeho okolí, v ktorej sa rôznymi okupačnými orgánmi a nástrojmi snaží zmeniť charakter svätého mesta, jeho identitu i dedičstvo, a to pred zrakom celého sveta vrátane arabského a islamského. V dobe, keď palestínsky hlas pravdy očakáva odozvu na príslušných medzinárodných tribunáloch, najmä v organizácii UNESCO, okupačné úrady zvyšujú svoje opatrenia a agresiu v Jeruzaleme voči svätyniam, obyvateľom a ich majetkom a domovom. Je to ďalší dôkaz vzoprenia sa izraelskej vlády medzinárodnému právu a medzinárodnej legitimite. Je to pokračujúca verejná ľahostajnosť voči medzinárodnej mierovej vôli. 

V tejto súvislosti MZV odsudzuje výzvu predsedu izraelskej vlády Netanjahua na zintenzívnenie vykopávok pod požehnanou mešitou Al Aqsa, a to so širokou účasťou Izraelčanov vrátane okupačnej armády. MZV odsudzuje zničenie obytnej budovy v obci „Salwan“, južne od požehnanej mešity Al Aqsa, okupačnými buldozérmi pod zámienkou chýbajúceho stavebného povolenia, a to napriek tomu, že táto budova bola postavená pred 17 rokmi a bývalo v nej 30 osôb vrátane detí, ktoré zostali bez domova. 

MZV odsudzuje pokračujúce vniknutia do starého mesta v Jeruzaleme a zatknutie desiatich palestínskych mladíkov, vrátane strážcov požehnanej mešity Al Aqsa. MZV tiež kritizuje vytváranie prekážok žiakom škôl v okupovanom Jeruzaleme okupačnými jednotkami a vniknutia Izraelského pamiatkového úradu na cintorín Báb Al-Rahma, ako aj opakujúce sa vniknutia do priestorov požehnanej mešity Al Aqsa. MZV ďalej odsudzuje návrh okupačnej polície, aby bol členom Knessetu povolený vstup do Al Aqsa. 

MZV považuje izraelskú eskaláciu voči okupovanému Jeruzalemu a jeho obyvateľom za veľmi nebezpečnú a izraelská vláda nesie za ňu plnú zodpovednosť. Zároveň zdôrazňuje, že Jeruzalem zostane nezlomný a silnejší ako arogancia okupantov. MZV monitoruje túto nebezpečnú eskaláciu odohrávajúcu sa v Jeruzaleme, prostredníctvom diplomatických kanálov so svojimi partnermi v rôznych štátoch a s príslušnými medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, tiež s ligou arabských štátov a organizáciou islamskej jednoty. MZV žiada o urýchlené kroky za obranu Jeruzalema, jeho svätýň a občanov a požaduje prijať potrebné opatrenia na zastavenie izraelsko-osadníckeho rozmachu v Jeruzaleme a potrestať Izrael, ako okupačný štát, za jeho vážne porušovanie medzinárodného práva, čo zaručí záchranu dvojštátneho riešenia a nastolenie mieru.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah,26.10.2016

Neoficiálny preklad