MZV: žiada medzinárodné spoločenstvo brzdiť izraelský osadnícky rozmach

18.5.2016

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje vniknutie oddielov tzv. civilnej správy okupačnej armády do oblasti hory Albába východne od obce Aleizaríja v okupovanom Jeruzaleme. Tam demontovali a skonfiškovali 12 karavanov sponzorovaných Európskou úniou, v ktorých žije takmer 90 občanov, väčšina z nich s[ deti. Nie je to prvýkrát, čo okupanti obsadili horu Albába a skonfiškovali a zdemolovali karavany, ktoré boli sponzorované EÚ. MZV zdôrazňuje, že tieto útoky a represívne opatrenia sú súčasťou okupačného zámeru, vyľudniť oblasti v blízkosti osád od svojich palestínskych obyvateľov. Najmä oblasti blízko osady Ma´ale Adummim v rámci osadníckeho plánu „E1“, a to pod rôznymi zámienkami v prospech rozšírenia osád a izolácie okupovaného Jeruzalema od svojho palestínskeho prostredia. MZV rovnako ostro odsudzuje uznanie novej osadníckej štvrte osady Ali Esháf, ktorá je postavená na pôde obyvateľov obce Kfar Aldík juhozápadne od Západného brehu Jordánu na presídlenie takmer 150 nových rodín osadníkov do tejto štvrte.

MZV má zato, že Netanjahuova vláda trvá na svojom vzdore medzinárodnému spoločenstvu pokračovaním judaizácie a anexie oblasti „C“, ako aj na demolácii stavieb a domov, ktoré sú darom Európskej únie palestínskemu ľudu, nerešpektujúc medzinárodné právo,  medzinárodné dohovory a rozhodnutia bez vyšetrovania a trestov zo strany príslušných medzinárodných organizácií. Aj preto MZV žiada medzinárodné spoločenstvo a Európsku úniu, aby odsúdili toto izraelské pirátstvo,  krádež palestínskej pôdy a vyhostenie stoviek palestínskych ľudí a vyzýva ich, aby prijali potrebné opatrenia, ktoré by zastavili izraelskú aroganciu a rozmach.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 16.5.2016

Neoficiálny preklad