MZV: žiada okamžitý medzinárodný zásah na zastavenie procesu judaizácie oblasti Al Aghwar

17.2.2016

Od začiatku tohto roka Netanjahuova vláda zvýšila eskaláciu svojej brutálnej judaizačnej vojny voči palestínskej existencii v Al Aghwar, a prostredníctvom okupačnej moci a svojich nástrojov zvýšila počet demolácií palestínskych obydlí a vyhostenia ich obyvateľo. To všetko v rámci plánu vyhostenia, ktorý realizuje už desiatky rokov so zámerom znížiť počet Palestínčanov v Al Aghwar na minimum. Tento plán spočíva v krádeži čo najväčšej rozlohy pôdy, ktorá sa nachádza v tzv. oblasti „C“, a tým pomocou okupácie vo vytvorení nového stavu, ktorý by posilnil Izrael v akýchkoľvek budúcich rokovaniach. V rámci tohto plánu okupanti premenili palestínsku poľnohospodársku pôdu na vojenské výcvikové strediská a na oblasti, kde armáda vykonáva manévre bez ohľadu na nebezpečenstvo pre život palestínskych občanov. Tento stav spôsobí stratu nádeje na dôstojný život na území otcov a praotcov pre terajšiu generáciu, čo potvrdzujú aj rôzne izraelské regionálne a medzinárodné ľudsko-právne organizácie.

Tento barbarský izraelský útok so zámerom donútiť Palestínčanov k odchodu z oblasti „C“, ktorá tvorí východné hranice štátu Palestína, je sprevádzaný oficiálnymi izraelskými snahami zvýšiť počet osadníkov prostredníctvom mnohých výhod a privilégií. Pre príklad uvádzame: darovať palestínsku pôdu regionálnym výborom osadníkov a poskytnúť im neobmedzený prístup k vode pre potreby osadníkov a ich poľnohospodárske a priemyselné investície, a k tomu aj rôzne daňové prázdniny, ktoré izraelská vláda poskytuje Židom, aby bývali v osadách Al Aghwar. Aby izraelská vláda prekonala prekážky pre uskutočnenie svojich snáh, začala sa sústreďovať na radikálno-pravicových voličov v Izraeli a neváha použiť rasistickú okupačnú ideológiu, zakladať radikálne náboženské školy a poskytnúť nevratné štedré finančné štipendiá ich žiakom.

MZV ostro odsudzuje izraelskú judaizačnú politiku oblasti Al Aghwar a ničenie palestínskej prítomnosti v nej, a zároveň zdôrazňuje, že Al Aghwar je nedeliteľnou súčasťou okupovaných území Palestínskeho štátu vrátane území, ktoré sú klasifikované ako štátne. Tieto jednostranné agresívne izraelské opatrenia sú ilegálne a v rozpore s medzinárodnými zákonmi a rozhodnutiami. Palestínska oblasť Al Aghwar je z ekonomického, demografického a rozvojového hľadiska nádejou Palestínskeho štátu. Preto MZV žiada medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene a efektívne zasahovalo a zastavilo proces judaizácie oblasti Al Aghwar a násilného vyhostenia jej palestínskych obyvateľov, a zároveň prijalo potrebné účinné medzinárodné zákonné opatrenia na ochranu palestínskeho ľudu, ako aj rezolúcie na pôde BR OSN, ktoré by donútili Izrael zastaviť všetky formy osídľovania.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 15.2.2016

Neoficiálny preklad