MZV: žiada prijatie medzinárodnej rezolúcie na zastavenie osídľovania a záchranu dvojštátneho riešenia

1.3.2016

Izraelská okupačná moc pokračuje vo svojich systematických plánoch judaizácie a anexie Jeruzalema a „oblasti C“, v snahe zničiť dvojštátne riešenie prostredníctvom jednostranných opatrení, ktoré by ukončili palestínsku prítomnosť v týchto oblastiach. Taktiež sa snaží vymazať tzv. „zelenú líniu“ (fiktívna hranica medzi Izraelom a palestínskym okupovaným územím z roku 1967), a to osadníckym rozšírením a judaizáciou. Najmä konfiškáciou pôdy, demoláciou palestínskych domov a zabránením stavebnej celistvosti medzi palestínskymi obcami a mestami a násilným vyhnaním palestínskych občanov. Mocou okupácie sa snaží prevziať kontrolu nad prírodnými zdrojmi a ich krádežou v prospech osadníckych aktivít a ekonomík. 

Aj keď medzinárodné spoločenstvo je jednotné v odsúdení okupačných opatrení a ich nelegalizácie, nakoľko sú v rozpore s medzinárodným právom a ženevskými dohovormi a bilaterálnymi dohodami medzi izraelskou a palestínskou stranou, že tieto oblasti sú neoddeliteľnou súčasťou okupovaných území Palestínskeho štátu, izraelskí predstavitelia vzdorujú medzinárodnej vôli.  Z času na čas, niektoré izraelské vplyvné kruhy otvoreným a drzým spôsobom verejne hlásia nové okupačné plány na judaizáciu Jeruzalema a krádeže v „oblasti C“. ako napr. vyhlásenia Bezalel Smotricha zo Židovského domu, ktorý vyzval EU na zastavenie nelegálnych stavieb, ktoré financuje EU v „oblasti C“, a dodal, že „EU poskytuje pomoc tým Palestínčanom, ktorí vykonávajú činnosť nad zákonmi v týchto oblastiach“.

MZV zdôrazňuje, že oficiálne izraelské plány a opatrenia vyžadujú presné stanovisko zo strany medzinárodného spoločenstva a bezpečnostnej rady OSN a EU, ktoré by donútilo Netanyahuovu vládu, aby rešpektovala medzinárodné právo, a vzdala sa svojich jednostranných opatrení, najmä osídľovania, a tým zachránila dvojštátne riešenie a potrestalo ju za porušovanie práv a zločiny.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 28.2.2016

Neoficiálny preklad