Nakba - štatistika

02.02.2015
Štatistické údaje o palestínskom ľude pri príležitosti 66.výročia palestínskej
Al-Nakba

14.5.2014
Pri príležitosti 66.výrocia palestínskej Al-Nakba predložila predsednícka Palestínskeho
štatistického úradu, pani Ola Awad, rozšírenú správu o postavení palestínskeho ludu
nielen v Palestíne, ale aj v okolitých štátoch.

Al-Nakba: etnické cistky a presídlovanie obyvatelstva

Termín Nakba sa obvykle vyjadruje v súvislosti s prírodnými katastrofami, ako napríklad
zemetrasenie, hurikán alebo záplavy, ale palestínska Al-Nakba je o niecom inom, sú to
etnické cistky, zdemolovanie a vyhodenie bezbranného obyvatelstva a presídlenie iného
obyvatelstva na jeho miesto. Al-Nakba je výsledkom militaristických plánov a sprisahaní
štátov. Udalosti palestínskej Al-Nakba a to, co po nej nasledovalo, od transferu
obyvatelstva až k okupácii zostatku Palestíny v roku 1967, vyjadrujú velkú tragédiu
palestínskeho ludu. Vyhodit cca 800 tisíc Palestíncanov zo svojich dedín a miest do
Západného brehu Jordánu a pásma Gazy a susedných arabských štátov, a k tomu
prirátajme dalšie tisíce Palestíncanov, ktorí boli premiestnení do terirórií, ktoré ostali
pod izraelskou kontrolou, len z 1,4 milióna palestínskych obyvatelov, ktorí obývali
historickú Palestínu v roku 1948 v 1 300 palestínskych mestách a dedinách.
Historické dokumenty dokazujú, že pocas Nakba Izraelcania prevzali moc nad 774
dedinami a mestami a zdemolovali 531 palestínskych miest a dedín. Izraelské oddiely
v tom case spáchali na Palestíncanoch viac ako 70 masakier, co spôsobilo smrt viac ako
15 tisíc civilistov.

Demografický stav: po 66 rokoch Nakba sa znásobil pocet Palestíncanov až na
osemnásobok

Štatistické údaje ukazujú, že pocet Palestíncanov v roku 1948 bol 1,4 milióna a koncom
roka 2013 dosiahol 11,8 milióna, co znamená, že pocet Palestíncanov od Al-Nakba
v roku 1948 až dodnes sa znásobil až na 8,4-násobok. Co sa týka poctu Palestíncanov,
ktorí dnes bývajú v historickej Palestíne, štatistiky ukazujú, že koncom roka 2013 ich
pocet dosiahol 5,9 milióna, predpokladá sa, že v roku 2020 sa tento pocet zvýši na 7,2
milióna.
Pocet palestínskych utecencov tvorí až 44,2% z celkového poctu Palestíncanov, ktorí žijú
v Palestíne. Pocet utecencov, ktorí sú zaregistrovaní medzinárodnou agentúrou UNRWA,
je 5,35 milióna. 29% palestínskych utecencov žije v 58 táboroch, 10 táborov sa nachádza
v Jordánsku, 9 v Sýrii, 12 v Libanone, 19 na Západnom brehu Jordánu a 8 v pásme Gazy.
Tieto odhady sú minimálnymi odhadmi palestínskych utecencov, lebo sú takí utecenci,
najmä tí, ktorí boli vyhnaní v rokoch 1949 až 1967, a nie sú zaregistrovaní. Rovnako
štatistika nezahrna tých, ktorí boli vojnou vyhnaní v roku 1947. Pocet palestínskych
obyvatelov, ktorí v roku 1948 neopustili domovinu, sa vtedy odhadoval na 154 tisíc av roku 2013 sa ich pocet zvýšil na 1,43 milióna, z toho 36,1% nedosiahlo vek 15 rokov
a len 4,1% je starších ako 65 rokov, co znamená, že tvoria mladú komunitu.
Pocet Palestíncanov v Palestínskom štáte koncom roka 2013 dosiahol 4,5 milióna, z toho
2,8 milióna na Západnom brehu Jordánu a 1,7 milióna v pásme Gazy. V Jeruzalemskom
kraji koncom roka 2013 žilo 408 tisíc palestínskych obyvatelov, z toho 62,1% žije
v oblasti, ktorú anektoval Izrael po jeho okupácii Západného brehu Jordánu v roku 1967.
Pôrodnost v Palestíne je vysoká v porovnaní s pôrodnostou v iných štátoch. Pôrodnost
v rokoch 2008-2009 bola 4,4 dietata, z toho na Západnom brehu Jordánu 4 a 5,2 v pásme
Gazy.

Hustota obyvatelstva: palestínska Al- Nakba premenila pásmo Gazy na
najzaludnenejšiu oblast na svete

Hustota obyvatelstva v Palestíne dosiahla v roku 2013 cca 745 osôb/km², z toho 487
osôb/km² na Západnom brehu Jordánu a až 4 742 osôb/km² v pásme Gazy, pre ilustráciu
uvedieme, že hustota obyvatelstva v Izraeli v roku 2013 bola 376 osôb/km².

Osady: drvivá väcšina osadníkov žije v Jeruzaleme, aby ho judaizovali

Koncom roka 2013 dosiahol pocet izraelských osadníckych centier a vojenských
stanovíšt na Západnom brehu Jordánu 482. Koncom roka 2012 dosiahol pocet osadníkov
na Západnom brehu Jordánu 563 546 osadníkov. 49,2% osadníkov žije v Jeruzalemskom
kraji, z celkového poctu 277 501 osadníkov, ktorí žijú v Jeruzalemskom kraji, žije 203
176 osadníkov vo Východnom Jeruzaleme. V pomere 21:100 osadníkov k Palestíncanom
žije na Západnom brehu Jordánu a v Jeruzaleme až 69:100.
Izraelskí osadníci použijú 50 miliónov m3 ukradnutej vody od Palestíncanov
v polnohospodárstve
Izraelské štatistiky ukazujú, že momentálne využívané a obrábané polnohospodárske
pôdy v izraelských osadách na Západnom brehu Jordánu je 86 km² spotrebovávajú 50
miliónov m³ vody rocne z palestínskej vody, pritom Palestíncania obrábajú 78 km² pôdy
za úcelom polnohospodárstva a spotrebovávajú len 30 miliónov m³ vody rocne.
Židia kontrolujú viac ako 85% územia historickej Palestíny
Rozloha historickej Palestíny je 27 000 km², Izrael sa zmocnil viac ako 85% celkovej
rozlohy a Palestíncanom ostalo menej ako 15%, aj ked Palestíncania tvoria až 48%
obyvatelov historickej Palestíny, co znamená, že Palestíncan ako jednotlivec má
k dispozícii menej ako 1/5 rozlohy pôdy, ktorú má Izraelcan k dispozícii.

Padlí: pokracuje boj za slobodu a štátnost

Pocet palestínskych padlých od zaciatku 2. intifády koncom roka 2000 až do konca roka
2013 dosiahol 7 822.Politickí väzni
Štatistiky Ministerstva pre záležitosti politických väznov a oslobodených ukazujú, že
izraelské okupacné jednotky zatkli od roka 1967 do apríla 2014 takmer 805 tisíc
Palestíncanov, z toho viac ako 50 tisíc bez udania dôvodu (administratívne zatýkanie).
Od zaciatku 2. intifády koncom roka 2000 bolo zatknutých cca 82 tisíc osôb, z toho viac
ako 24 tisíc bez udania dôvodu, bolo zatknutých viac ako tisíc žien a cca 10 tisíc detí.
Odvtedy, ako došlo k výmene palestínskych väznov za izraelského vojaka Šalíta
18.októbra 2011, bolo zatknutých cca 10 tisíc osôb. 30 palestínskych väznov je
v izraelských žalároch ešte z dôb pred podpísaním dohody z Osla v roku 1993.
Momentálne sa v izraelských väzniciach nachádza takmer 5 tisíc väznov, z toho 19 žien
a cca 200 detí. V izaelských žalároch bolo viac ako 60 clenov Palestínskej legislatívnej
rady „Parlament“ a niekolko bývalých ministrov, dnes je tam 11 poslancov a 1 bývalý
minister. Momentálne sa nachádza 185 palestínskych väznov v izraelských žalároch bez
udania dôvodu. 476 väznov bolo odsúdených na doživotie. V roku 2013 Izrael zatkol 3
874 osôb, z toho 931 detí a 75 žien. Od zaciatku tohto roka doteraz stihli izraelské
jednotky zatknút takmer tisíc Palestíncanov.
Pocet mrtvych väznov od roka 1967, a to bud následkom mucenia alebo zámerného
zabitia, ci z dôvodov chýbajúcej lekárskej starostlivosti dosiahol až 205. Od septembra
2000 zomrelo 82 väznov. V roku 2007 zomrelo 7 väznov, z toho 5 v dôsledku chýbajúcej
lekárskej starostlivosti. V dobe od júna 1967 až do konca septembra 2000 zomrelo 123
väznov, co je 60% z celkového poctu mrtvych väznov, a k tomu dodajme stovky väznov,
ktorí zomrelo po svojom oslobodení z väzenia na choroby, ktoré získali vo väzení
a v dôsledku chýbajúcej lekárskej starostlivosti vo väzniciach.

Ramallah, 12.5.2014
Neoficiálny preklad