Netanjahuov prejav je založený na klamstvách, znevažujúcich a poburujúcich vyhláseniach, trvá na okupácii a neuznáva práva palestínskeho ľudu

21.10.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje obsah včerajšieho prejavu predsedu vlády Izraela Netanjahua pred Sionistickým kongresom, ktorý bol plný klamstiev, dezinformácií a ohovárania palestínskeho ľudu a jeho vedenia. Tento ideologický prejav nabáda na násilie a zámerne ignoruje pravý koreň konfliktu, ktorým je izraelská okupácia územia Palestínskeho štátu, ako aj to, že táto okupácia je skutočným a trvalým zdrojom všetkého napätia a explózií v oblasti. Netanjahu sa snažil odpútať pozornosť svetovej verejnej mienky od pravdy v snahe zakryť ohavnú tvár okupácie cudzieho národa, jeho násilné vyhodenie z vlasti, ponižovanie a zabíjanie jeho občanov. V priamom prenose pred kamerami, a pred zrakom celého sveta, izraelskí vojaci a židovskí osadníci dennodenne verejne popravujú palestínskych civilistov, čo je pravdivejší obraz  než Netanjahuove slová. Včera sa to stalo v Hebrone, dennodenne sa to deje v Jeruzalema, a na celom palestínskom území je každý Palestínčan živým terčom. To sú pravé postoje a konanie Netanjahua, jeho vlády a jej represívnych orgánov. Netanjahuov ideologický prejav nedokáže okrášliť škaredú tvár okupácie.

Postoj prezidenta Mahmuda Abbása, ktorý stojí po boku svojho ľudu, aby spolu čelili arogancii okupácie a jej dennodennému teroru, vyprovokoval Netanjahua, ktorý obrátil svoju kritiku a znevažovanie proti prezidentovi. Táto obohratá platňa, ktorú šíri vládnuca pravica v Izraeli, je prejavom politického krachu a odzrkadľuje krízy, v ktorých sa nachádza okupácia.

V snahe šíriť nenávisť, rasizmus a radikalizmus voči palestínskemu ľudu, Netanjahu čerpal smiešnym spôsobom z niektorých svojich ideologických predstáv, a Hitlera a nacizmus zbavoval viny za zločiny spáchané voči Židom, len aby ospravedlnil svoju okupáciu a osídľovanie. Toto tvrdenie je ďalším dôkazom o chýbajúcom partnerovi mieru v Izraeli.

MZV žiada medzinárodné spoločenstvo a predstaviteľov všetkých štátov sveta, aby považovali Netanjahua a jeho ideologické postoje za priamo a plne zodpovedné za zlyhanie všetkých snáh o rokovanie a mier, a zároveň za dopady izraelskej eskalácie voči palestínskemu ľudu, jeho pôde, majetkom a svätyniam, čo od medzinárodného spoločenstva a BR OSN vyžaduje, aby prijali nespochybniteľnú rezolúciu o okamžitom ukončení okupácie.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 21.10.2015