Netanjahuov prejav v Knessete je novým dôkazom chýbajúceho partnera pre mier v Izraeli

13.10.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje eskalačný prejav predsedu vlády Izraela Benjamina Netanjahua na otváracom ceremoniáli zimnej schôdzky izraelského Knessetu, v ktorom znova zopakoval svoje známe postoje ohľadom mierového procesu spôsobom neuznávajúcim legálne práva palestínskeho ľudu, a vopred podmienil to, čo nazýva „stavom konečného riešenia“ s Palestínčanmi. Rovnako MZV odsudzuje Netanjahuove snahy propagovať svoj postoj o „právach“ Židov v požehnanej mešite al-Aqsa a jej priestoroch. Netanjahu ignoroval korene konfliktov s Palestínčanmi, ktorými sú okupácia, proces judaizácie Jeruzalema a konfiškácia pôdy s cieľom jej osídľovania, ignoroval zločiny okupácie a jej surové porušovania práv Palestínčanov vo všetkých kútoch palestínskeho územia, znova zopakoval svoje chápanie terorizmu a vyhrážky Palestínčanov cestou sprísnených trestov a verejných popráv. Izraelský predseda vlády vo svojej reči nezabudol hodiť zodpovednosť za kolaps rokovaní na palestínsku stranu.

Netanjahu ignoruje fakt, že jeho vopred ohlásené tri podmienky riešenia konfliktu s Palestínčanmi, ktoré znova zopakoval vo svojej reči a nie sú svetu neznáme, sú odmietnuté zo strany palestínskeho ľudu a jeho vedenia, pretože nemajú nič spoločné so základmi mierového procesu a bilaterálnych dohôd, ktoré sú zaštítené americkým patrónom. Tieto podmienky sú izraelským pokusom vytvoriť nové základy rokovania tak, aby Netanjahuove poňatie mieru mohlo byť zrealizované.

Netanjahu sa domnieva, že stokrát opakovaná lož sa môže stať pravdou, a pritom jeho tvrdenia o „právach“ Židov v „Chrámovej hore“ sú oficiálnym a otvoreným priznaním, že izraelská vláda stojí za vniknutiami do mešity al-Aqsa a bude pokračovať vo svojich plánoch časového a priestorového rozdelenia mešity a podporovať osadníkov a radikálov vo vniknutiach do priestorov posvätnej mešity a páchaní zločinov voči Palestínčanom.

V čase, keď Netahjahu vystúpil na tribúnu Knessetu, aby hovoril o terorizme, jeho vojenské a policajné oddiely na základe priamych pokynov jeho vlády verejne popravili na verejných priestranstvách v Jeruzaleme, Západnom brehu Jordánu a pásme Gazy palestínskych študentov a deti. Popravy maloletého Manasera, študentky Marahy Albakri a ich rovesníkov, bezpochyby potvrdzujú pravú identitu terorizmu, ktorý je organizovaným štátnym terorom uplatňovaným verejne, v súlade s oficiálnymi vládnymi rozhodnutiami. Okupácia je najsurovejšou formou terorizmu.

MZV by rado zdôraznilo Netahjahuovi a jemu podobne zmýšľajúcim osobám, že izraelská okupácia územia Palestínskeho štátu a jeho hlavného mesta Jeruzalema je koreňom problému a skutočnou príčinou pokračovania konfliktu a napätia s tým spojeného, a mier a bezpečie pre všetkých nastanú jedine ukončením okupácie.
MZV žiada medzinárodné spoločenstvo, aby považovalo izraelskú vládu a osobitne jej predsedu za plne zodpovedných za kolaps rokovania a ignoráciu palestínskych úsilí o mier a schválilo záväzný časový harmonogram ukončenia okupácie. MZV znova zdôrazňuje, že v spolupráci s príslušnými ľudskoprávnymi organizáciami pokračuje v dokumentovaní izraelských zločinov, aby ich predložilo Medzinárodnému trestnému súdu a národným súdom.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 13.10.2015