Netanjahuova voľba bezpečnostných opatrení ako alternatíva k spravodlivému vyrokovateľnému riešeniu je odsúdená na zlyhanie

24.11.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje prijatie nových represívnych opatrení voči palestínskemu ľudu predsedom izraelskej vlády Netanjahuom a rozšírenie kompetencie armády a bezpečnostných zložiek, čo jej umožňuje pokračovanie vo svojich zločinoch a porušovaní ľudských práv na okupovaných palestínskych územiach. Rovnako MZV ostro odsudzuje rasistické vyhlásenia ministra Bennetta, v ktorých vyzýva k „novej vojenskej operácii obranného múru“, a „vyslaniu početnej okupačnej armády do Al Khalil (Hebron)“.

Pokračujúce opatrenia a zločiny izraelskej vlády odzrkadľujú skutočnosť, že radikalizmus sa zmocňuje politiky a rozhodnutí tejto vlády, ktoré podriaďuje osadníckym plánom v ďalšej snahe uplatniť silu okupácie na konečné riešenie pre palestínsky ľud a jeho vedenie, a zároveň spôsobiť kolaps medzinárodných úsilí o oživenie rokovania a mierového procesu.

MZV zdôrazňuje, že bezpečnostné riešenia, ktoré prijíma Netanjahuova vláda, sú v rozpore s medzinárodným právom a nevyriešia problémy národa, ktorý bojuje za svoju slobodu, dôstojnosť, zvrchovanosť a nezávislosť. Jediné, čo zaručí mier a bezpečnosť pre obidve strany, je spravodlivé a vyrokovateľné riešenie konfliktu, ktoré ukončí okupáciu a zaručí nezmeniteľné legálne práva palestínskeho ľudu.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 24.11.2015