Netanjahuove vymenovanie veľvyslancov známych svojou lojalitou k osídľovaniu a judaizácii odzrkadľuje jeho odmietavé postoje k mieru a dvojštátnemu riešenie

19.8.2015

Deň po dni izraelský predseda vlády Netanjahu odhaľuje svoju skutočnú tvár a postoje a v posledných dňoch v izraelských médiách kolujú správy o Netanjahuovom vymenovaní jemu blízkych osôb, ktoré sú známe svojimi pravicovo-radikálnymi postojmi, za veľvyslancov Izraela v mnohých dôležitých krajinách a medzinárodných organizáciách. Je pozoruhodné, že spoločným menovateľom týchto veľvyslancov je jasný, otvorený, odmietavý postoj k dvojštátnemu riešeniu a palestínskym právam, podpora osídľovania a ultraradikálnych osadníkov, a rovnako aj podpora judaizácie Jeruzalema a ovládnutia kresťanských a islamských svätýň. Niektorí z nich, ako napríklad Danny Danon, vymenovaný za veľvyslanca Izraela v OSN, otvorene vyzvali k judaizácii požehnanej mešity al-Aqsa a označili vniknutia izraelskej armády do priestorov mešity za historické víťazstvo. Danny Danon je známy svojím absolútne odmietavým postojom k dvojštátnemu riešeniu a implementácii štátu palestínskeho ľudu. Iný vymenovaný veľvyslanec, Dani Dayan, považuje dvojštátne riešenie za minulosť a vyzval: „k bezpečnému riadeniu konfliktu postavené na posilnení izraelskej päste nad Západným brehom Jordánu a k zabráneniu riešenia otázky Jeruzalema“. Dayan, ktorého si Netanjahu vybral za veľvyslanca Izraela v Brazílii, sa považuje za ministra zahraničia osadníkov, nakoľko v minulosti zastával funkciu predseda výboru osád na Západnom brehu Jordánu.  

Čo sa týka Európy, Netanjahu si vybral za veľvyslanca v Taliansku spisovateľku a novinárku Fiammu Nirenstein, aktivistku v boji proti ľudskoprávnym organizáciám, ktoré vyjadrujú sympatiu a solidaritu s Palestínčanmi v Izraeli a Európe. Samotná Fiamma Nirenstein žije v osade Gilo, ktorá je postavená na okupovaných palestínskych územiach na juhu Jeruzalema a spolupracuje s ďalšími skupinami, s ktorými zdieľa názory v boji proti výzvam bojkotu výrobkov z osád a to najmä v Európe a je známa svojou bezhraničnou lojalitou k osídľovaniu. 

Tieto vymenovania odzrkadľujú skutočný postoj izraelskej vlády a jej predsedu Netanjahua k palestínskej otázke, a odzrkadľujú charakter a podstatu Netanjahuovho tímu. Vymenovanie týchto osôb je ukazovateľom budúcich politických a diplomatických aktivít izraelskej vlády, ktoré sú postavené na odmietnutí dvojštátneho riešenia a nerešpektovania záväzkov mierového procesu a rokovania, a na podpore všetkých foriem osídľovania, aktivít radikálnych osadníkov, a snáh poškodiť a znemožniť palestínske úspechy a plány na medzinárodnej bilaterálnej a multiratelárnej úrovni. 

MZV žiada všetky štáty sveta, aby sa zaoberali touto otázkou, ktorá odzrkadľuje na strane Izraela chýbajúceho, skutočného partnera s cieľom implementácie spravodlivého a globálneho mieru, a aby štáty sveta venovali pozornosť nástupu osôb s rasisticko-radikálnymi názormi na vrchol izraelskej diplomatickej pyramídy, ktoré sú známe svojou lojalitou k osadníctvu a osadníkom.Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 19.8.2015


Neoficiálny preklad