Prípad chlapca Mohameda Tamimiho odhalil úpadok etiky okupačnej armády

30.8.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje surové zbitie 12-ročného palestínskeho chlapca Mohameda Tamimiho izraelským okupačným vojakom v obci Al Nabi Saleh. Surová bitka spôsobila chlapcovi zranenie na rôznych častiach tela a to napriek tomu, že v tom čase už mal zlomenú ruku v sadre. Chlapcova vina spočívala v tom, že chlapec so svojou rodinou a svojimi rovesníkmi z obce, sa zúčastnili protestu proti konfiškácii pôdy a majetkov izraelskou mocou. 

MZV považuje tieto pokračujúce zločiny, ktoré pácha izraelská okupačná moc voči palestínskym deťom za prejav nemorálnosti okupačnej armády, lebo ako inak by 12-ročný chlapec so zlomenou rukou v sadre mohol byť považovaný za nebezpečenstvo pre plne ozbrojeného okupačného vojaka, ktorý sa schováva ako zlodej, aby nečakane vybehol na deti a zbil ich. 

Ministerstvo zahraničných vecí zdôrazňuje, že každý Palestínčan má právo vyjadriť svoj názor a brániť svoju zem a vlasť presne tak, ako to robil chlapec Mohamed Tamimi so svojou rodinou, čo však izraelské zákony a opatrenia považujú za zločin. Väčšia tragédia je však to, že medzinárodné spoločenstvo vidí, čo sa deje, a mlčí. Pozoruhodné je, že mnoho štátov nemá odvahu čo i len vydať vyhlásenie, ktorým by odsúdili teroristický čin osadníkov v prípade podpálenia rodiny Dawabseh s odôvodnením, že príslušní predstavitelia ministerstiev boli na dovolenke. Toto mlčanie nastane aj dnes, v prípade chlapca Mohameda Tamimiho. Žiaľ, už je to schéma, ktorá sa opakuje najmä pokiaľ ide o palestínske deti, ktoré nie sú schopné sa brániť, ako to bolo v prípade Mohameda Tamimiho, či rodiny upáleného batoľaťa Dawabsehu. 

MZV žiada príslušné ľudskoprávne organizácie, aby podnikli okamžité kroky voči okupačnej armáde a jej nemorálnym praktikám a odhalili jej politiku, zločiny a porušovanie práv palestínskych detí a rovnako odhalili mlčanie mnohých štátov ohľadom týchto zločinov.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 30.8.2015