Recepcia veľvyslanectva

01.06.2010
Posledná recepcia veľvyslanca J.E. Hafeza Al Nimera


Dňa 1. júla 2010 sa uskutočnila posledná recepcia prvého veľvyslanca Palestínskeho štátu na Slovensku pána Hafez Al Nimera, ktorý  po štvroročnom pôsobení na Slovensku končí svoju misiu. Recepcie, ktorá sa konala v arabskej reštaurácii ALIBABA,  sa zúčastnili veľvyslanci akreditovaní na Slovensku, zástupcovia ústredných orgánov, médií a cirkvi. Vo svojom príhovore ocenil pomoc priateľov z ministerstiev, cirkvi, arabsko-palestínskej obce, i Generálneho zväzu študentov na Slovensku. Na recepcii boli ponúknuté typické arabské jedlá, na ktorých si prítomní hostia veľmi pochutili. 

Prejav mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca na rozlúčkovej recepcii 1.7.2010 

Milí  priatelia,  

      vitajte... vitajte v tomto arabskom dome, v ktorom sa vám  chcem osobne a srdečne poďakovať. Poďakovať každému z vás za podporu a spoluprácu. Pravdou je, že som bol prvým rezidenčným arabským veľvyslancom na Slovensku. Ale faktom je tiež, že arabsko-slovenské vzťahy, ako aj palestínsko-slovenské, nezačali zriadením veľvyslanectva.... Tie majú oveľa dlhšiu tradíciu, s príchodom každého študenta a študentky... Títo študenti sú zakladateľmi týchto vzťahov. Poďakovanie patrí im. Chcem sa poďakovať tým, ktorí mi pomáhali. Mojim kolegom na veľvyslanectve... Bratom z arabskej i palestínskej obce ako aj študentským zväzom, najmä Generálnemu zväzu palestínskych študentov.  

      Veľké  poďakovanie patrí našim hostiteľom z rôznych slovenských ministerstiev a inštitúcií. Spomeniem priateľov z ministerstva zahraničných vecí a nezabúdam na priateľov zo slovenskej cirkvi. Mal som tú česť s nimi začať civilizačný a náboženský dialóg. Verím, že v tomto bude pokračovať i môj nástupca.  

      Chcem poďakovať predstaviteľom rôznych slovenských miest, ktoré som navštívil, a mal som možnosť osobne sa s nimi zoznámiť. Prajem si, aby sa pokračovalo v tejto ceste, po ktorej sme kráčali, veď vzťahy medzi našimi národmi vyžadujú veľa práce a úsilia... Vďaka vám všetkým, spolu sme toho veľa dosiahli... Veľvyslanectvo nie je bydlisko, veľvyslanectvo je križovatka spolupráce a spolupatričnosti.  
 

      Spolu za mier, za lepší zajtrajšok!