Schválenie stavieb tisícov nových osadníckych jednotiek je pokračovanie oficiálnej izraelskej devalvácie dvojštátneho riešenia a príležitosti na obnovenie rokovania

8.11.2015
Ministerstvo zahraničných vecí štátu Palestína ostro odsudzuje správy, ktoré sa objavili v izraelských médiách, ohľadom schválenia izraelskej vlády plánu tzv. oblasti „Ma´aleh Michmash“ korá je postavená na palestínskej pôde na východ od mesta Ramallah. Týmto rozhodnutím izraelskej vlády sa zlegalizujú dve osadnícke ostrovčeky a viac ako 2200 osadníckych jednotiek.

MZV považuje toto rozhodnutie za súčasť stupňujúcej sa izraelskej agresie voči palestínskemu ľudu a nerešpektovanie vôle medzinárodného spoločenstva a rezolúcie medzinárodnej legitimity a prekážku na obnovenia mierového procesu a rokovaní a odzrkadľuje aroganciu okupácie a jej snáh podkopať dvojštátne riešenie. 

Datovanie tohto osadníckeho rozhodnutia v dobe, keď sa má konať stretnutie amerického prezidenta Barracka Obamu a predsedu izraelskej vlády Netanjahua, kladie na USA a medzinárodné kvarteto zodpovednosť zamedziť praktikám izraelského štátu, ktorý sa správa ako štát  nad zákon.

MZV zdôrazňuje, že spis o osídľovaní, a porušovaní medzinárodného práva, humanitárneho medzinárodného páva a Ženevských dohovorov leží na Medzinárodnom trestom súde a ministerstvo aj naďalej monitoruje všetky osadnícke praktiky a postupne ich dopĺňa a predkladá súdu. V tejto súvislosti MZV žiada medzinárodné kvarteto a BR OSN, aby vyvodili zodpovednosť voči politike izraelskej vlády najmä, čo sa týka osídľovania a judaizácie území palestínskeho štátu a tiež, aby zastavili zločiny a verejné popravy, ktoré každodenné páchajú okupačné oddiely voči bezbrannému palestínskemu ľudu a žiada BR OSN, aby urýchlene zabezpečila režim medzinárodnej ochrany palestínskeho ľudu. 


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 8.11.2015