Športový deň

08.05.2010
Pohár Palestíny

Pri príležitosti 62. výročia Palestínskej tragédie – Al Nakba – Generálny zväz palestínskych študentov na Slovensku dňa 8. mája 2010 usporiadal športový deň. Na futbalovom turnaji sa zúčastnilo osem tímov:

  1. tím Gaza
  2. tím Palestína
  3. tím Líbye
  4. tím Saudskej Arábie
  5. tím moslimskej obce na Slovensku
  6. tím Al Kaukaz
  7. tím afrického kontinentu
  8. tím Slovenska
Turnaj zahájila palestínska hymna a  príhovor palestínskeho veľvyslanca na 

Slovensku J.E. Hafeza Al Nimera.  

Nositeľom Pohára Palestíny sa stal palestínsky tím, ktorý vyhral nad slovenským 2:1 a tretím sa stal líbyjský tím.