Správa "Haaretz" o osídľovaní potvrdzuje správnosť rozhodnutia štátu Palestína obrátiť sa na Medzinárodný trestný súd

09.07.2015

Ministerstvo zahraničných vecí štátu Palestína ostro odsudzuje pokračujúce aktivity spojené s osídľovaním ako aj konfiškáciu zeme vo väčšine palestínskych guvernorátov, predovšetkým v gubernorátoch Jeruzalem a Salfit, a považuje tieto aktivity za hrubé porušovanie medzinárodného práva, medzinárodnej legitimity a medzinárodnej vôle riešiť konflikt cestou rokovaní na princípe dvojštátneho riešenia.

Správa izraelských novín „Haaretz“ odhaľuje, aký veľký vplyv majú tieto neobmedzené a neoprávnené osídľovacie praktiky na kontrolu územia palestínskych občanov, niekedy pod zámienkou bezpečnosti, inokedy vojenského účelu. No všetky tieto zámienky, argumenty a výhovorky slúžia a nenapomáhajú ničomu inému než len rozširovaniu osídľovania a judaizácie väčšiny územia Západného brehu Jordánu a zničeniu základných princípov existencie Palestínskeho štátu. Ministerstvo zahraničných vecí štátu Palestína potvrdzuje, že táto izraelská politika sa tiahne od roku 1967 naprieč všetkými štádiami izraelskej okupácie a pretrváva dodnes pri absencii akýchkoľvek  bezpečnostných hrozieb.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína dennodenne sleduje cez všetky politické a diplomatické kanály túto vážnu záležitosť spolu s ostatnými štátmi, medzinárodnými organizáciami a súdmi, a zároveň je presvedčené, že pokračovanie izraelských vlád v implementácií, financovaní a riadení osídľovacích aktivít, okrem iného, potvrdzuje, že na izraelskej strane chýba mierový partner, čo je zároveň potvrdením, že izraelská vláda nesie plnú zodpovednosť za zlyhanie všetkých šancí na mier prostredníctvom politických rokovaní medzi dvoma stranami.

 Pokračovanie osídľovania a judaizácie Jeruzalema kladie na plecia medzinárodnému spoločenstvu ešte väčšiu a ťažšiu váhu zodpovednosti voči nastoleniu mieru v regióne a izraelskému nerešpektovaniu medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva, vrátane Ženevských konvencií. Preto Ministerstvo vyzýva všetky štáty sveta, predovšetkým členské štáty Bezpečnostnej Rady OSN, aby prevzali zodpovednosť za palestínsky ľud, jeho zem, a ich politické a národné práva a urýchlene konali a poskytli medzinárodnú ochranu palestínskemu ľudu a aby zastavili izraelské osídľovanie a prinútili Izrael rešpektovať medzinárodnú legitimitu a jej rezolúcie.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 06.07. 2015

Neoficiálny preklad