Stretnutie palestínskych študentov

20.06.2010
VZ Generálneho zväzu palestínskych študentov
V prítomnosti veľvyslanca Štátu Palestína na Slovensku J.E. Hafeza Al Nimera sa dňa 20. 6. 2010 konalo  výročné Valné zhromaždenie Generálneho zväzu palestínskych študentov na Slovensku. Valné zhromaždenie GZPŠ na Slovensku sa uskutočnilo v súlade s vnútornými predpismi a pod dozorom člena výkonného výboru zväzu pána Hišama Al Kásima, na ktorom  bol zvolený 5-členný riadiaci orgán. Zároveň bol schválený plán práce na školský rok 2010/2011.