Systematická izraelská eskalácia voči Jeruzalemu, jeho obyvateľom a svätyniam je priame podnecovanie k násiliu

19.10.2015

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje systematickú eskaláciu represívnych opatrení, judaizácie Jeruzalema a agresie voči jeho obyvateľom izraelskou vládou. Štvrte svätého mesta a okolité palestínske obce sa týmito opatreniami zmenili na uzavreté väznice, navzájom izolované veľkými betónovými a železnými konštrukciami, a plné tisícov po zuby ozbrojených okupačných vojakov stojacich na priechodoch, v uliciach a uličkách mesta. Sväté mesto vyzerá pod tvrdou vojenskou rukou ako mesto duchov, ktoré je vystavené napospas náladám, hrozbám a strachu okupačných príslušníkov. Toto sa deje v čase, kedy izraelská vláda súbežne organizuje dennodenné vniknutia do priestorov požehnanej mešity al-Aqsa podľa časového harmonogramu, ktorý sa okupanti nasilu snažia uplatniť, kým ju priestorovo nerozdelia.

MZV zdôrazňuje, že vzdor celého palestínskeho ľudu, najmä v Jeruzaleme, a jeho obrana islamsko-kresťanských svätýň, hlavne požehnanej mešity al-Aqsa, porazili izraelské bezpečnostné riešenie, ktoré sa okupačná moc snaží uplatniť od roku 1967. Rovnako náš ľud porazil izraelské anektovanie svätého mesta a navždy pochoval tvrdenia izraelskej vlády, že Jeruzalem je jednotným hlavným mestom štátu Izrael. Tento vzdor znemožnil časové a priestorové delenie požehnanej mešity al-Aqsa a znovu potvrdil, že Východný Jeruzalem je hlavným mestom Štátu Palestína a nedeliteľnou časťou okupovaných palestínskych území.

Eskalácie izraelských trestných opatrení voči nášmu ľudu a jeho svätyniam sú oficiálnym izraelským pokračovaním okupačnej politiky a surovým vzoprením sa medzinárodnému spoločenstvu, rozhodnutiam medzinárodnej legitimity a bilaterálnym dohodám, a zároveň predzvesťou ďalšej eskalácie a explózie, za čo nesie izraelská vláda plnú zodpovednosť.

Politika múrov a kolektívnych trestov, demolácií domov, odnímania preukazov, verejných popráv a ničenia palestínskeho života v Jeruzaleme nebude úspešná, nevytvára nové právo a neprináša bezpečnosť, no tlačí Palestínčanov, aby ešte viac nástojili na svojich právach, svojich svätyniach, svojej slobode a svojom hlavnom meste vlastného štátu.

Ministerstvo zahraničných vecí štátu Palestína žiada medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjalo nátlak na Netanjahuovu vládu, aby sa vzdala eskalačno-represívnych opatrení, a zároveň aby považovalo izraelskú vládu za priamo a plne zodpovednú za túto eskaláciu a nabádanie na násilie, aby ju potrestalo za jej zločiny a donútilo ju ukončiť svoju okupáciu územia Palestínskeho štátu.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 19.10.2015